anglicko-rumunsko překlad pro "a"

EN

"a" rumunský překlad

volume_up
a {podstatné jméno}
RO
volume_up
a {podstatné jméno} [zkratka]
volume_up
a {přísl.} [zkratka]
volume_up
a {příd. jm.} [zkratka]
volume_up
a {člen}
RO
volume_up
a {předl.}
RO
volume_up
a {citosl.}
RO
RO

"a" anglický překlad

volume_up
a {podstatné jméno}
EN
volume_up
a {sl.}
volume_up
a {citosl.}
volume_up
a {předl.}
EN

EN a
volume_up
{podstatné jméno}

1. "the first letter of the alphabet"

a
volume_up
a {podstatné jméno} (prima literă a alfabetului)
The situation did, however, highlight the overwhelming need for a common policy.
Situația a evidențiat totuși, imensa necesitate a unor politici comune.
This situation is detrimental to all - to the European Union as well as to Turkey.
Această situaţie este în defavoarea tuturor - şi a Uniunii Europene, şi a Turciei.
The state of the economy of Greece requires a depreciation of its currency.
Situaţia economică a Greciei trebuie să determine o depreciere a monedei sale.

Synonyma (anglicky) pro "a":

a
English

Příklady použití pro "a" v rumunském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishToday - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
În prezent, conform veştilor primite, mai sunt probleme în Serbia şi Muntenegru.
EnglishThe Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.
Comisia salută raportul care reflectă aspectele principale în mod corespunzător.
EnglishWhat we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
Ceea ce trebuie să facem este să garantăm sprijin financiar pentru acest sector.
EnglishThe Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.
În cadrul acestor negocieri, Comisia nu poate ignora standardele sociale minime.
EnglishMr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.
Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.
EnglishChanges made in your Active Directory will be synchronized with Exchange Online.
Modificările efectuate în Active Directory se vor sincroniza cu Exchange Online.
EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishThree quarters of all goods and passengers in the EU are now transported by road.
Trei sferturi din totalul mărfurilor şi persoanelor sunt transportate pe şosele.
EnglishOn the General tab, select the Account is disabled check box, and then click OK.
În fila General, selectați caseta Contul este dezactivat, apoi faceți clic pe OK.
EnglishOnly programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
EnglishThis format is compatible with Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003.
Acest format este compatibil cu Windows 2000, Windows XP și Windows Server 2003.
EnglishIn the Contents pane, select the video clip for which you want to create clips.
În panoul Conținut, selectați clipul video pentru care doriți să creați clipuri.
EnglishThey include the arrow keys, Home, End, Page Up, Page Down, Delete, and Insert.
Acestea includ tastele săgeată, Home, End, Page Up, Page Down, Delete și Insert.
EnglishThe Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Comisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
Opiniile privind natura şi dimensiunea modificării necesare sunt, însă, diferite.
EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Nu putem accepta ca unele ţări să recurgă la datorii naţionale fără nicio limită.
EnglishHuman rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.
Drepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.
EnglishI would like to begin by addressing some of the topics that have been mentioned.
Aş dori să încep referindu-mă la unele dintre subiectele care au fost menţionate.
EnglishUnity and solidarity are essential, and we will work very hard to achieve this.
Unitatea şi solidaritatea sunt esenţiale şi vom lucra din greu ca să le obţinem.
EnglishThere are no specific recommendations and definite deadlines for implementation.
Nu există recomandări specifice şi termene definite pentru punerea în aplicare.