anglicko-portugalsko překlad pro "sitting was suspended"

EN

"sitting was suspended" portugalský překlad

Viz příklady pro použití "sitting was suspended" v kontextu.

Podobné překlady pro "sitting was suspended" portugalsky

sitting podstatné jméno
Portuguese
sitting přídavné jméno
Portuguese
to sit sloveso
to be sloveso
suspended přídavné jméno
to suspend sloveso

Příklady použití pro "sitting was suspended" v portugalském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English(The sitting was suspended at 11.00 for the counting of votes and resumed at 11.45)
(A sessão, suspensa às 11H00 para a contagem dos votos, é reiniciada às 11H45)
English(The sitting was suspended at 11.55 a.m. and resumed for voting time at 12.05 p.m.)
(A sessão, suspensa às 11H55, é reiniciada às 12H05 para o período de votação)
EnglishLadies and gentlemen, the sitting is suspended until voting time at 6.30 p. m.
Caros colegas, suspendemos aqui a sessão até ao período de votação, às 18H30.
EnglishLadies and gentlemen, the sitting is suspended until voting time at 6.30 p.m.
Caros colegas, suspendemos aqui a sessão até ao período de votação, às 18H30.
English(The sitting was suspended for a few minutes while awaiting the start of the vote.)
(A sessão é suspensa durante alguns minutos enquanto se aguarda o período da votação.)
EnglishThe sitting was suspended at 10.55 a. m. until voting time at 11 a. m.
A sessão, suspensa às 10H55 enquanto se aguarda a votação, é reiniciada às 11H00
EnglishThe sitting was suspended at 10.55 a.m. until voting time at 11 a.m.
A sessão, suspensa às 10H55 enquanto se aguarda a votação, é reiniciada às 11H00
English(The sitting was suspended for 15 minutes while awaiting Voting Time)
(A sessão é suspensa por 15 minutos, enquanto se aguarda o período de votação)
English(The sitting was suspended at 12 p.m. for the formal sitting and resumed at 12.30 p.m.)
(A sessão, suspensa às 12H00 para a sessão solene, é reiniciada às 12H30)
English(The sitting was suspended at 11.58 a.m. for a formal sitting and resumed at 12. 34 p.m.)
(A sessão, suspensa às 11H58 para uma sessão solene, é reiniciada às 12H34)
English(The sitting was suspended at 11.05 a.m. for the votes to be counted and resumed at 12 noon)
(A sessão, suspensa, às 11H05, para contagem dos votos, é reiniciada às 12H00)
EnglishBefore the sitting is suspended, Mr Fiori has the floor on a point of order.
Antes de suspender a sessão, tem a palavra o senhor deputado Fiori para um ponto de ordem.
English(The sitting was suspended at 10.50 a.m. and resumed for voting time at 11.00 a.m.)
(A sessão, suspensa às 10H50 enquanto se aguarda o período de votação, é reiniciada às 11H00)
English(The sitting was suspended at 11.35 a.m. and resumed for voting time at noon)
(A sessão, suspensa às11H35, enquanto se aguarda o período de votação, é reiniciada às 12H00)
English(The sitting was suspended at 12.05 a.m, and resumed for voting time at 12.10 a.m.)
(A sessão, suspensa às 12H05 enquanto se aguarda o período de votação, é reiniciada às 12H10)
English(The sitting was suspended at 11:05 pending voting time and resumed at 11:30)
(A sessão, suspensa às 11H05, enquanto se aguarda o período de votação, é reiniciada às 11H30)
English(The sitting was suspended at 11.40 pending voting time and resumed at noon)
(A sessão, suspensa às 11H40 enquanto se aguarda o período de votação, é reiniciada às 12H00)
English(The sitting was suspended at 12 noon pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)
(A sessão, suspensa às 12H00 enquanto se aguarda o período de votação, é reiniciada às 12H05)
English(The sitting was suspended at 11.58 a.m. for the formal sitting and resumed at 12.35 p.m.)
(A sessão, suspensa às 11H58 para a sessão solene, é reiniciada às 12H35)
English(The sitting was suspended at 11.23 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
(A sessão, suspensa às 11H23 enquanto se aguarda o período de votação, é reiniciada às 12H00)

Jiná slova

English
  • sitting was suspended

Více překladů v česko-anglickém slovníku.