anglicko-polsko překlad pro "would you like"

EN

"would you like" polský překlad

EN

would you like

volume_up
"So, Nelson, how would you like a nice water feature?" "Ahh, listen to me Mr.
"Nelson, czy chciałbyś nową fontannę?" "Posłuchaj mnie, Panie Titchmarsh".
I read an interview with a Uighur woman, for example, who said: Would you like to be governed by yellow communists?
Przeczytałam wywiad z ujgurską kobietą, która na przykład powiedziała: Czy chciałbyś, aby tobą rządzili żółci komuniści?

Podobné překlady pro "would you like" polsky

would sloveso
you podstatné jméno
Polish
you zájmeno
like podstatné jméno
like přídavné jméno
like příslovce
Polish
like předložka
Polish
like spojka
to like sloveso

Příklady použití pro "would you like" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWould you like to close down the trial now, or should we wait until we have robust results?"
Chcielibyście teraz zamknąć badanie, czy poczekać aż będziemy mieli solidne wyniki?"
EnglishThe civil society website  What kind of Europe would you like?
Strona poświęcona tematyce społeczeństwa obywatelskiego Jakiej Europy chcemy?
EnglishMr Paleckis, would you like to make a comment about Belarus?
Panie Pośle Paleckis! Czy chciałby pan wygłosić komentarz na temat Białorusi?
EnglishWould you like to say a little more about what the essential features of these proposals will be?
Czy zechciałby pan powiedzieć nieco więcej odnośnie tego, co będzie istotą owych wniosków?
EnglishWould you like to learn about legislation in Hungary or do you have a legal problem?
Chcesz poznać prawo na Węgrzech lub masz problem prawny?
EnglishWould you like to see a picture of your friend whenever you roll over their name in Google Mail?
Chcesz zobaczyć zdjęcie znajomego, zawsze gdy wskażesz jego nazwę na swoim koncie Google Mail?
EnglishWould you like to comment on the quality of the EUROPA portal or report a technical problem?
Czy chcieliby Państwo przedstawić uwagi na temat jakości portalu EUROPA lub zgłosić problem techniczny?
EnglishWould you like Kim Jong-Il, who's killed about two million people, would you like him gone?
A może King Jong II, który zabił około 2 milionów ludzi?
EnglishWould you like to try a more standard calculator, just in case?
Nie chciała by Pani może spróbować prostszego kalkulatora?
EnglishI ask owners, "Well, how would you like the dog to greet you?"
Pytam właścicieli: "Jak chcielibyście, by witał was pies?".
EnglishWould you like us to take a five-minute break just to relax?
Teraz jest 18:15. Czy chciałaby Pani, abym zarządził pięciominutową przerwę, żeby mogła Pani odpocząć?
EnglishWhat face would you like to present to the world?
Jako swoje zdjęcie w Google Mailu możesz wybrać prawie każde zdjęcie.
EnglishWould you like to be more attractive and self-confident?
Chcielibyście być bardziej atrakcyjni i pewni siebie?
EnglishWould you like to know what is underneath this layer?
Chcielibyście wiedzieć, co znajduję się pod tą warstwą?
EnglishHow would you like to avoid the pointy end of the stick?
Jak bardzo chciałbyś uniknąć ostrej końcówki sondy?
EnglishThis reminds me of the answer that the poet Heinrich Heine gave when he was asked, 'Where would you like to die?'
To przypomina mi odpowiedź poety Heinricha Heinego na zadane mu pytanie: "Gdzie chciałby pan umrzeć?”
EnglishMy dear fellow Member, would you like to make yourself clear?
Droga Koleżanko! Czy chce Pani coś wyjaśnić?
EnglishSo without further ado, would you like to hear it?
Tak więc, bez dalszych ceregieli, chcecie posłuchać?
EnglishWhich would you like, if you could have just one?
Co wybralibyście, gdyby można było mieć tylko jedno?
EnglishPH: Would you like to be the president of a TV network?
Kto chciałby być prezesem stacji telewizyjnej?