anglicko-polsko překlad pro "worth"

EN

"worth" polský překlad

volume_up
worth {podstatné jméno}
volume_up
worth {příd. jm.}
PL
EN

worth {podstatné jméno}

volume_up
worth (také: value, merit)
We've created entire value systems and a physical reality to support the worth of self.
Stworzyliśmy całe systemy wartości oraz fizyczną rzeczywistość, by potwierdzić własną wartość.
The ETS has shown its worth since being set-up two years ago.
System ETS pokazał swoją wartość od czasu jego wprowadzenia dwa lata temu.
Indeed, it could run to hundreds of millions of dollars' worth of trade.
Rzeczywiście mogą osiągać wartość wymiany handlowej wynoszącej setki milionów dolarów.

Synonyma (anglicky) pro "worth":

worth
English

Příklady použití pro "worth" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishTwo and a half million cars worth of gypsum, you know, CO2 generated. ~~~ Right?
Dwa i pół miliona samochodów emituje podobną ilość CO2 co produkcja gipsu.
EnglishWhen we have enough of them, we're going to have a nation that's not worth defending.
Kiedy ich liczba jeszcze wzrośnie, nasz naród nie będzie zasługiwał na obronę.
EnglishThis was going to be Superman, or it wasn't worth my time or their money.
To miał być Superman, bo inaczej nie byłoby to warte mojego czasu a ich pieniędzy.
EnglishIt is worth noting that various individuals have spoken about this matter many times.
Warto przypomnieć, że w tej sprawie wielokrotnie różne osoby zabierały głos.
EnglishIt is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
Warto czasami zastanowić się nad tym czy człowiek w ogóle może być nielegalny.
EnglishAt the end of 2010, 93 billion coins worth €22 billion were in circulation.
Na koniec 2010 r. w obiegu były 93 mld sztuk monet, o wartości 22 mld euro.
EnglishIt is worth discussing this at greater length as well as highlighting the various facets.
Jest to warte dłuższej dyskusji, jak i podkreślenia różnych aspektów problemu.
EnglishIt would be a radical step, of course, but undoubtedly one worth considering.
Byłby to oczywiście krok radykalny, ale bez wątpienia warto go rozważyć.
EnglishAt the end of 2009, some 86 billion euro coins worth €21 billion were in circulation.
w obiegu znajdowało się około 86 miliardów monet o łącznej wartości 21 miliardów euro.
EnglishIn 1849, in that Gold Rush, they took over $700 million worth of gold out of California.
W 1849, w czasach Gorączki Złota, wywieziono z Kalifornii ponad 700 mln $ w złocie.
EnglishWe have doubts because these defence instruments have proved their worth.
Mamy wątpliwości, ponieważ obecne instrumenty ochrony handlu sprawdziły się.
EnglishIf only because of this debate, it was worth meeting here in Strasbourg.
Chociażby ze względu na tę debatę warto było się tutaj w Strasburgu spotkać.
EnglishHowever, every year, EUR 3 billion worth of aid gets lost due to qualitative defects.
Niemniej jednak każdego roku 3 miliardy euro pomocy przepada z uwagi na wady jakościowe.
EnglishSo, for my daughter's sake, I thank you for your ideas worth spreading.
Także w imieniu mojej córki dziękuję wam za warte rozpowszechniania pomysły.
EnglishSo I think practicality is one case where it's worth teaching people by hand.
To ten jeden przypadek w którym warto nauczyć ludzi ręcznego liczenia.
EnglishIt is directives such as these which prove their worth in the eyes of the public.
Takie dyrektywy jak ta, o której mówimy, dowodzą swojej wartości w oczach opinii publicznej.
EnglishIndeed, I sometimes wonder whether it is even worth raising the issue any more.
Czasem wręcz zastanawiam się, czy w ogóle warto poruszać tę kwestię.
EnglishIt is a long shot, but you never know - and it is worth working for.
Mało to prawdopodobne, ale nie traćmy nadziei - i warto dla tego celu pracować.
EnglishI support the idea that intellectual property rights are worth protecting.
Popieram koncepcję, zgodnie z którą prawa własności intelektualnej zasługują na ochronę.
EnglishI also think it is worth stressing the importance of education and employment policy.
Myślę również, że warto podkreślać istotny charakter polityki kształcenia i zatrudnienia.