anglicko-polsko překlad pro "wort"

EN

"wort" polský překlad

volume_up
wort {podstatné jméno}
PL

"WC" anglický překlad

EN
EN

wort {podstatné jméno}

volume_up
wort
PL

WC {střední rod}

volume_up
WC
volume_up
WC {podstatné jméno} [brit. angl.] [zkr.] (water closet)
(Muzyka: "Royal Garden Blues", W.C.
(Music: "Royal Garden Blues" by W.C. Handy / Ethel Waters) These are played mainly in small rooms.
Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, Londyn WC2R 3DA, Wielka Brytania.
Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd 61 Aldwych London WC2B 4AE United Kingdom
Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd, 61 Aldwych, Londyn, WC2B 4AE, Wielka Brytania.
Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd 61 Aldwych London WC2B 4AE United Kingdom

Příklady použití pro "wort" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThey pluck salt-wort by the bushes; And the roots of the broom are their food.
Którzy sobie rwali chwasty po chróstach, a korzonki jałowcowe były pokarmem ich.
EnglishPatients taking APTIVUS must not take products containing St John's wort (Hypericum
Pacjenci przyjmujący lek APTIVUS nie mogą stosować preparatów zawierających ziele
Englishphenobarbital or St John's wort, (herbal medicine used to treat mild depressions)
fenobarbital lub ziele dziurawca (lek ziołowy stosowany w leczeniu łagodnych depresji)
EnglishSt John's wort is expected to decrease the plasma concentrations of etravirine.
Oczekuje się, że ziele dziurawca zmniejszy stężenie etrawiryny w osoczu.
EnglishThis is due to the induction of metabolising enzymes by St John’s wort.
Jest to spowodowane indukcją enzymów metabolicznych przez dziurawiec zwyczajny.
EnglishThis is due to the induction of drug metabolising enzymes by St John's wort.
Jest to spowodowane indukowaniem przez dziurawiec zwyczajny enzymów metabolizujących lek.
EnglishThis is due to the induction of drug metabolising enzymes by St John’s wort.
Jest to spowodowane indukowaniem przez dziurawiec zwyczajny enzymów metabolizujących lek.
EnglishSt John's Wort (Hypericum perforatum, medicine to treat depression)
preparaty dziurawca (Hypericum perforatum, leki stosowane w leczeniu depresji)
Englishproducts that contain St John’s wort (Hypericum perforatum) (a herbal product used for
produkty zawierające w swoim składzie ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (lek ziołowy
EnglishAmprenavir and ritonavir levels may increase on stopping St John's wort.
Poziom amprenawiru i rytonawiru może wzrosnąć po zaprzestaniu podawania ziela dziurawca.
EnglishJohn's wort (Hypericum perforatum) 300 mg TID (Indinavir 800 mg TID)
Ziele dziurawca (Hypericum Indynawir AUC: ↓ 54 % perforatum) 300 mg 3 x d.
EnglishJohn's Wort) Certain medicines may interfere with the effect of Glivec when taken together.
Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Glivec, jeśli przyjmowane są jednocześnie.
EnglishThis is due to the induction of drug metabolising enzymes by St John's wort.
Działanie to spowodowane jest indukcją przez dziurawiec zwyczajny enzymów metabolizujących lek.
EnglishThe concomitant use of voriconazole with St John's Wort is contraindicated (see section 4.5).
Jednoczesne stosowanie worykonazolu i dziurawca jest przeciwwskazane (patrz punkt 4. 5).
EnglishSt John’s wort is often used in herbal medicines that you can buy yourself.
Dziurawiec zwyczajny jest często używany w preparatach ziołowych, które są dostępne bez recepty.
EnglishNevirapine levels may increase on stopping St John‘ s Wort.
Po odstawieniu preparatu dziurawca może dojść do zwiększenia stężenia newirapiny.
EnglishSt John´s wort (Hypericum perforatum) (used to treat mild depression)
preparaty zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (leczenie depresji o niewielkim
Englishif you are currently taking any products containing St John's wort (Hypericum perforatum) as
w przypadku przyjmowania preparatów zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum), ponieważ
Englishif you are currently taking any products containing St John’s wort (Hypericum perforatum) as
w przypadku przyjmowania preparatów zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum), ponieważ
EnglishJohn's wort (Hypericum perforatum): co-administration of efavirenz and St.
metabolizmu może doprowadzić do wystąpienia ciężkich zdarzeń zagrażających życiu (patrz punkt 4. 3).