anglicko-polsko překlad pro "who eat"

EN

"who eat" polský překlad

Viz příklady pro použití "who eat" v kontextu.

Podobné překlady pro "who eat" polsky

who zájmeno
to eat sloveso
to eat

Příklady použití pro "who eat" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd what you find is, of course, people who eat veg and olive oil have fewer skin wrinkles.
Oczywiście odkryjemy, że ci którzy jedzą warzywa z oliwą mają mniej zmarszczek.
EnglishIt makes no sense to have the antelope over there dead and the people who want to eat it 50 miles away.
Nie ma sensu mieć zdechłą antylopę 100 kilometrów od osób, które mają ja zjeść.
EnglishThe World Health Organization (WHO) recommends that children eat 400 g of fruit and vegetables per day.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dzieci spożywały 400 g owoców i warzyw dziennie.
EnglishYea, mine own familiar friend, in whom I trusted, Who did eat of my bread, Hath lifted up his heel against me.
Mówiąc: Pomsta się nań za niezbożność wylała, a iż się położył, więcej nie wstanie.
EnglishFor instance, me and my sister, when we were little, we would compete to see who could eat the most squirrel brains.
Na przykład, kiedy byliśmy mali, organizowaliśmy z siostrą zawody w jedzeniu wiewiórczych móżdżków.
EnglishHave the workers of iniquity no knowledge, Who eat up my people [as] they eat bread, And call not upon God?
Aleć oni wszyscy odstąpili, jednako się nieużytecznymi stali: niemasz, ktoby czynił dobrze, niemasz, i jednego.
EnglishHave all the workers of iniquity no knowledge, Who eat up my people [as] they eat bread, And call not upon Jehovah?
Aleć wszyscy odstąpili, jednako się nieużytecznymi stali; niemasz, ktoby czynił dobrze, niemasz i jednego.
EnglishWe are the animals who eat cooked food.
Jesteśmy zwierzętami, które jedzą żywność gotowaną.
EnglishAnd you're the one who's gonna eat my shit.
Będziesz tym, który zje moją kupę?
EnglishPeople who learn to eat a diet rich in fruit and vegetables at an early stage will also maintain a healthy diet later in life.
Osoby, które wcześnie uczą się przestrzegać diety bogatej w owoce i warzywa, zachowają zdrową dietę także w późniejszym okresie życia.
EnglishBut that's because people who eat fruit and veg and olive oil, they're freaks, they're not normal, they're like you; they come to events like this.
Ale dzieje się tak, ponieważ ludzie jedzący takie rzeczy to oszołomy, nienormalni, tacy jak wy. ~~~ Chodzą na podobne wykłady.
Englishwho also eat the flesh of my people, and flay their skin from off them, and break their bones, and chop them in pieces, as for the pot, and as flesh within the caldron.
A jedzą mięso ludu mojego, a skórę ich z nich zdzierają,i kości ich łamią, i rąbią je jako do garnca, a jako mięso do kotła.
English(DE) Mr Vondra, it is always being said that agricultural policy is there for only the 3% who farm, but there are 100% of us who eat.
(DE) Panie przewodniczący Vondra! Zawsze powtarza się, że polityka rolna służy jedynie 3% ludności zajmującej się rolnictwem, ale przecież 100% z nas musi jeść.
EnglishEating habits are established in childhood and the indications are that children who learn to eat a lot of fruit and vegetables continue to do so as adults.
Zwyczaje żywieniowe tworzą się w wieku dziecięcym i wskazuje się, że dzieci, które nauczyły się jeść dużo warzyw i owoców, kontynuują tę praktykę jako dorośli.

Jiná slova

English
  • who eat

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.