EN vicious
volume_up
{přídavné jméno}

vicious (také: arch, catty, malevolent, malicious)
volume_up
złośliwy {příd. jm. m.}
vicious (také: addle, addled, broken, broken-down)
volume_up
zepsuty {příd. jm. m.}
vicious (také: adverse, angry, annoyed, bad)
volume_up
zły {příd. jm. m.}
vicious (také: abysmal, awful, black, creepy)
volume_up
straszny {příd. jm. m.}
vicious (také: angry, bad-tempered, fierce, furious)
volume_up
wściekły {příd. jm. m.}
volume_up
nikczemny {příd. jm. m.}
Look how the vicious European reflex towards protectionism and market intervention is rearing its head again.
Widać, jak ponownie podnosi głowę nikczemny europejski protekcjonizm i gotowość do interwencji rynkowej.
vicious (také: restive, wayward, frisky, skittish)
volume_up
narowisty {příd. jm. m.}
vicious (také: abject, base, despicable, evil-minded)
volume_up
podły {příd. jm. m.}
Yet the problem is that there is a vicious conspiracy to keep the exploitation hidden.
Problem polega jednak na tym, że istnieje podła zmowa milczenia mająca na celu zatajenie wykorzystywania nielegalnych pracowników.
vicious (také: fierce, flaming, hot, intemperate)
volume_up
gwałtowny {příd. jm. m.}
vicious (také: brutal, brutish, bullying, dank)
volume_up
brutalny {příd. jm. m.}
vicious (také: absolute, complete, fierce, hard-hearted)
volume_up
bezwzględny {příd. jm. m.}
Their targeted and arbitrary downgrading of countries' credit ratings, both inside and outside the EU, send those countries into a vicious circle of speculation and borrowing.
Ich ukierunkowane i samowolne obniżanie ratingów krajów, zarówno należących do UE, jak i spoza niej, skazuje te kraje na bezwzględną spiralę spekulacji i pożyczek.
vicious (také: beastly, hideous, horrid, nasty)
volume_up
paskudny {příd. jm. m.}
vicious (také: absorbing, dramatic, poignant, powerful)
volume_up
przejmujący {příd. jm. m.}
vicious (také: blustery, gusty)
volume_up
porywisty {příd. jm. m.}
vicious (také: black, hateful)
volume_up
nienawistny {příd. jm. m.}
vicious (také: beastly, bestial, animal-like)
volume_up
bestialski {příd. jm. m.}
vicious (také: biting, catty, malevolent, malicious)
volume_up
zjadliwy {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "vicious" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Jeśli nie będziemy działać mądrze, konsekwentnie i terminowo, może powstać błędne koło.
EnglishThere was one country, though, which was able to escape or stay away from that vicious cycle.
Tylko jeden kraj, zdołał się wydostać, lub trzymać się zdala tego błędnego koła.
EnglishAnd, of course, all of this then leads to a vicious cycle and you can't raise a lot of chicks.
Prowadzi to do błędnego koła, niemożliwe jest wychowanie wielu piskląt.
EnglishThese poor people and their families are constant targets of a brutal and vicious Iranian regime.
Ci biedni ludzie i ich rodziny są ciągłym celem brutalnego i podłego irańskiego reżimu.
EnglishThis is a vicious circle from which it is very difficult for them to escape.
Jest to błędne koło, z którego bardzo trudno im się wyrwać.
EnglishSegregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
Segregacja tworzy błędne koło i podziały w społeczeństwie.
EnglishShe's moved out of a vicious cycle and into a virtuous cycle.
Udało jej się wyrwać z błędnego koła i wkroczyć na drogę powodzenia.
EnglishCould the Council do something to put an end to this vicious circle?
Czy Rada mogłaby coś zrobić, aby zatrzymać to błędne koło?
EnglishCorrect in itself, the decision has generated a vicious circle with negative effects for women.
Chociaż sama w sobie prawidłowa, ta decyzja spowodowała błędne koło mające negatywne skutki dla kobiet.
EnglishWe could not cope, country by country, at national level, with this very vicious practice.
Nie poradzilibyśmy sobie z tą niezwykle bulwersującą praktyką na szczeblu krajowym - w każdym kraju z osobna.
EnglishThis is the vicious circle that leads to political disasters.
Jest to błędne koło, które powoduje katastrofy polityczne.
EnglishBreaking out of this vicious circle will prove to be very difficult.
Wyjście z tego błędnego koła będzie bardzo trudne.
EnglishWe need to recognise that there is a risk of a vicious circle here.
Musimy uznać, że istnieje tu ryzyko błędnego koła.
EnglishTo move in this vicious circle means we will get nowhere.
Obracanie się w tym błędnym kole nigdzie nas nie zaprowadzi.
EnglishThis affects foodstuffs just as much as industrial goods and, ultimately, creates a vicious cycle.
Wpływa to zarówno na artykuły spożywcze jak i towary przemysłowe, a ostatecznie prowadzi do błędnego koła.
EnglishYoung people have been on the receiving end of their vicious attacks.
Młodzi ludzie mają dość ich podstępnych ataków.
EnglishAnd people were like, "We knew they were vicious. We knew they were."
Ludzie mówili: „Wiedzieliśmy, że to bestie”.
EnglishYet the problem is that there is a vicious conspiracy to keep the exploitation hidden.
Problem polega jednak na tym, że istnieje podła zmowa milczenia mająca na celu zatajenie wykorzystywania nielegalnych pracowników.
EnglishIn return, we, in our countries, keep cracking down on short-stay visa holders, and a vicious circle emerges.
W zamian my w naszych krajach nadal rozprawiamy się z posiadaczami wiz krótkoterminowych i powstaje błędne koło.
English♫ Feminists spread vicious lies and rumors.
♫ Feministki i wegetarianki... ~~~ Dla mnie Big Mac.