anglicko-polsko překlad pro "to use up"

EN

"to use up" polský překlad

EN to use up
volume_up
{sloveso}

1. generál

volume_up
wyczerpać {doko. slov.}
to use up (také: to consume, to use)
volume_up
konsumować {nedoko. slov.} (zużywać)
to use up (také: to consume, to eat)
volume_up
zjadać {nedoko. slov.}

2. "sth"

volume_up
wydawać {nedoko. slov.}
volume_up
wydać {doko. slov.}
to use up (také: to drain, to spend, to wear, to wear away)
volume_up
zużywać {nedoko. slov.}

Příklady použití pro "to use up" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishVery few people access them, look them up or use them, because of the time lag.
Ze względu na opóźnienie, bardzo mało osób korzysta z nich, przegląda je i wykorzystuje.
EnglishAnd then they'd tow the sharks back to Purteen Harbor, boil them up, use the oil.
Następnie holowali je z powrotem do portu Purteen, gotowali je i wykorzystywali uch olej.
EnglishOnly those who work particularly hard could use up the entire allowance.
Tylko ci, którzy pracują szczególnie ciężko, mogą wykorzystać cały dodatek.
EnglishHowever, the solution may be use for up to 6 hours when stored in the refrigerator (2 – 8 C)
Roztwór można użyć w ciągu 6 godzin, jeśli jest przechowywany w lodówce (2°C do 8°C).
EnglishLuveris powder is mixed with the solvent provided just before use, to make up a solution.
Luveris w formie proszku miesza się z rozpuszczalnikiem dostarczonym tuż przed sporządzeniem roztworu.
EnglishIf the dark energy remains around, the stars around us will use up their nuclear fuel, they will stop burning.
Jeżeli ciemna energia istnieje wokoło, gwiazdy zużyją swoje paliwo nuklearne i zgasną.
EnglishWe can use it to back up our arguments worldwide.
Możemy to wykorzystać na poparcie naszych argumentów wszędzie na świecie.
EnglishAnother study has also looked at the use of Protopic for up to 4 years in about 800 patients.
W innym badaniu oceniano stosowanie preparatu Protopic maksymalnie przez 4 lata przez około 800 pacjentów.
EnglishThe trick is to join them up, to use food as a way of seeing.
Sztuką jest połączenie tych obszarów w jedną całość, tak by jedzenie stało się sposobem postrzegania.
EnglishThe powder is dissolved in the diluent before use to make up a solution for injection.
Przed użyciem preparatu należy rozpuścić proszek w rozpuszczalniku w celu przygotowania roztworu do wstrzyknięcia.
EnglishThey can use both my hands; I can use chording actions; I can just go right up and use all 10 fingers if I wanted to.
Mogę użyć obu moich rąk, mogę użyć równoległych akcji, lub użyć wszystkich 10 palców - jeżeli tylko chcę.
EnglishThen we need programmable parts that can take that sequence and use that to fold up, or reconfigure.
Potem potrzebujemy programowalnych części, które mogą podjąć tę sekwencję by użyć jej do zwinięcia się lub przekonfigurowania.
EnglishYou can use FORSTEO for up to 28 days after the first injection, as long as the pen is stored in a refrigerator (2°C to 8°C).
Po pierwszym wstrzyknięciu lek można stosować do 28 dni, dopóki jest przechowywany w lodówce (2ºC do 8ºC).
EnglishBut they typically use it to light up the screen.
To powinno dać sygnał, gdy się włączy.
EnglishWe took measures, we tried to tighten up our use of antibiotics and to understand what could happen.
Podejmowaliśmy środki, próbowaliśmy wprowadzić obostrzenia w zakresie naszej konsumpcji antybiotyków i zrozumieć, co się wtedy stanie.
EnglishI really think we should use the remaining days up to Cancún to try to deliver all we pledged in Copenhagen.
Naprawdę uważam, że powinniśmy wykorzystać czas pozostały do spotkania w Cancún na próby realizacji naszych obietnic z Kopenhagi.
EnglishI understand that humans are so "messed up" -- to use a nice word, because I promised my mom I'd stop using the F-bomb in public.
Wiem, że ludzie są tak pokręceni -- delikatnie mówiąc, bo obiecałam mamie, że przestanę przeklinać publicznie.
EnglishMr President, I dare say I shall not use up my two minutes.
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej Komisji Prawnej. - (EL) Panie przewodniczący! Przypuszczam, iż nie wykorzystam w pełni moich 2 minut.
EnglishWhat we are asking you to do for the first time, in your proposals, is to use clusters when dividing up the responsibilities.
Po raz pierwszy zwracamy się do pana, by w swoich propozycjach przy rozdzielaniu obowiązków zastosował pan klastry.
EnglishYou can learn more about these products and sign up to use them at Google Business Solutions.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych produktów oraz zarejestrować się w celu korzystania z nich, odwiedź stronę Rozwiązania Google dla firm.