EN to underwrite
volume_up
[underwrote|underwritten] {sloveso}

1. generál

to underwrite (také: to advocate, to uphold)
volume_up
poprzeć {doko. slov.}

2. pojištění

to underwrite
It includes the obligation to set up an underwritten financial guarantee for each installation before the beginning of the operation.
Obejmuje to obowiązek przedstawienia przed rozpoczęciem działalności ubezpieczonych gwarancji finansowych dla każdej instalacji.
to underwrite
to underwrite
volume_up
asekurować {nedoko. slov.}
Belarus's economy is on its knees and Russia is no longer prepared to underwrite the country.
Gospodarka Białorusi jest na kolanach, a Rosja już dłużej nie może jej asekurować.
EUR 15 million a year of public funding is peanuts - even as a seed capital intended to attract and underwrite private investment.
15 milionów euro rocznie ze środków publicznych to grosze - nawet jeśli to tylko kapitał wstępny, mający przyciągnąć i asekurować prywatnych inwestorów.
to underwrite
to underwrite

3. finance

to underwrite
volume_up
subskrybować [subskrybuję|subskrybowałbym] {nedoko. slov.} (share issue)
to underwrite
volume_up
pokryć koszt {sl.} (czegoś)
to underwrite
volume_up
pokrywać koszt {sl.} (czegoś)

4. finance: "cost, expense, loss"

to underwrite
to underwrite