anglicko-polsko překlad pro "told you about"

EN

"told you about" polský překlad

Viz příklady pro použití "told you about" v kontextu.

Příklady použití pro "told you about" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI have already told you about our relations with Russia and Latin America.
Powiedziałem już Państwu o naszych stosunkach z Rosją i Ameryką Łacińską.
EnglishNow, we'll have even less than that stat I told you about earlier.
Więc nasze statystyki będą teraz jeszcze gorsze niż mówiłam na początku.
EnglishSo the first steps of the story that I told you about took a billion years a piece.
Pierwsze kroki, o których mówiliśmy, trwały miliardy lat.
EnglishI haven't told you about the definition of literacy.
Nie wspomniałem Wam jeszcze, jak definiuje się umiejętności pisania i czytania.
EnglishAnd each of these proteins acts just like that solar cell that I told you about.
Każde z tych białek działa jak ogniwo słoneczne.
EnglishSo, remember I told you about my brother's stem cell transplant.
Mówiłem o wszczepie z komórek macierzystych u mojego brata.
EnglishA lot of people are getting together, and working under this umbrella I told you about earlier, the ONE Campaign.
Wielu ludzi zbiera się razem i pracuje pod patronatem kampanii ONE, o której wcześniej wam mówiłem.
EnglishSo, lava-tube caves-- I've just told you about organisms that live here on this planet.
choć przewyższają one w tym aspekcie większość innych. ~~~ Wracając do rur lawowych... Opowiedziałam o organizmach ziemskich.
EnglishThe first one I have already told you about, i.e. Guantánamo, but there were two other important ones as well.
O pierwszej, tj. dotyczącej Guantanamo, już państwu mówiłem, ale były również dwie inne ważne decyzje.
EnglishThat small park I told you about earlier was the first stage of building a greenway movement in the South Bronx.
Ten mały park, o którym mówiłam wcześniej, był pierwszym krokiem, początkiem zielonej drogi na Południowym Bronxie.
EnglishIt's not only Innocent, who I told you about in Zimbabwe, but defenders all over the world who are looking for these pieces.
Nie tylko Innocent z Zimbabwe, o którym wam mówiłam, ale obrońcy z całego świata, którzy poszukują tych elementów.
EnglishYou know the priest I told you about?
Znasz księdza, o którym ci opowiadałam?
EnglishThis is the piece that I told you about.
To jest ten pokaz, o którym mówiłem.
EnglishAnd they do the opposite thing of the molecule I told you about before with the blue light activator channelrhodopsin.
Zachowują się odwrotnie od cząsteczek, o których już mówiłem, zawierających aktywator niebieskiego światła, rodopsynę kanałową.
EnglishWe had been working on some of those problems before this WikiLeaks case and I have told you about some Commission initiatives.
Pracowaliśmy nad niektórymi z tych problemów przed sprawą WikiLeaks i opowiedziałem Państwu o kilku inicjatywach Komisji.
EnglishThe world record was eight minutes and 58 seconds, held by Tom Sietas, that guy with the whale lungs I told you about.
Światowy rekord wynosił osiem minut i 58 sekund. ~~~ należał do Toma Sietasa, faceta z płucami jak wieloryb, o którym opowiadałem.
EnglishSo for example, lets sort of consider that basket cell I told you about earlier -- the one that's atrophied in schizophrenia and the one that is inhibitory.
Weźmy np. komórkę koszykową, o której mówiłem, która zanika przy schizofrenii i działa hamująco.
EnglishWhat have I told you about that?
EnglishTo start with, these women that I told you about are dancing and singing every single day, and if they can, who are we not to dance?
Zaczynając od tych kobiety, o których opowiadałam wam tańczą i śpierwają każdego dnia, a jeśli one mogą, to czemu i my byśmy nie mogli?
EnglishIn the experiments I told you about, we have lifted the identity of the Critic, but we still have no idea how the Critic does its job.
Rozważcie teraz sytuację, w której silniki pozostają wyłączone, mucha pozostaje na swoim kursie, i ponosi bolesne konsekwencje na przykład dostanie klapką.

Jiná slova

English
  • told you about

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.