anglicko-polsko překlad pro "the best way to make"

EN

"the best way to make" polský překlad

Viz příklady pro použití "the best way to make" v kontextu.

Podobné překlady pro "the best way to make" polsky

the člen
the spojka
Polish
best přídavné jméno
best příslovce
Polish
best
well podstatné jméno
well přídavné jméno
well příslovce
Polish
well citoslovce
Polish
well
Polish
way podstatné jméno
to předložka
Polish
to spojka
make podstatné jméno
Polish
to make sloveso

Příklady použití pro "the best way to make" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe most important being that it is the best way to make an inexpensive product.
Najważniejszym jest to, że dobry design obniża cenę produktu.
EnglishThis is the best way to make our economies more resilient in the face of an uncertain economic outlook.
Jest to najlepszy sposób, by wzmocnić nasze gospodarki, mając w perspektywie niepewną przyszłość gospodarczą.
EnglishThat is the best way to make sure that we have sustainable fish stocks, not some artificial communistic method where you have central planning in fishing.
To najlepszy sposób zapewnienia sobie zrównoważonych zasobów rybnych - a nie jakaś sztuczna komunistyczna metoda obejmująca centralne planowanie rybołówstwa.
EnglishI didn't think that was necessarily the best way to make a living, so I decided to go on a path to become financially independent, so I could write these stories as quickly as I could.
Nie uważałem tego, za najlepszy sposób na zarabianie na życie, dlatego postanowiłem najpierw zadbać o niezależność finansową, by móc zacząć pisać te historie możliwie najszybciej.

Jiná slova

English
  • the best way to make

Podívejte se na česko-anglický slovník od bab.la.