EN to sprinkle
volume_up
{sloveso}

1. generál

to sprinkle (také: to funnel, to pelt, to spill, to strew)
volume_up
sypać {nedoko. slov.}
to sprinkle (také: to bepowder)
volume_up
posypać {doko. slov.}
to sprinkle (také: to spray)
to sprinkle
to sprinkle (také: to drop)
to sprinkle
to sprinkle (také: to pour, to pour out)
volume_up
przesypywać {nedoko. slov.}
to sprinkle
volume_up
nasypać {doko. slov.} (sól, cukier, zioła)
to sprinkle
volume_up
nasypywać {nedoko. slov.} (sól, cukier, zioła)
to sprinkle (také: to mist)
to sprinkle (také: to dizzle)

2. "more"

to sprinkle (také: to add)
volume_up
dosypać {doko. slov.}
to sprinkle (také: to add)
volume_up
dosypywać {nedoko. slov.}

3. zemědělství

to sprinkle
volume_up
deszczować {nedoko. slov.}

Příklady použití pro "to sprinkle" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Englishand the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle of the blood seven times before Jehovah, before the veil of the sanctuary.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
EnglishAnd thou shalt slay the ram, and thou shalt take its blood, and sprinkle it round about upon the altar.
A rzekł: Gdy będziecie babić niewiastom Hebrejskim, a ujrzycie że rodzą, byłliby syn, zabijcież go, a jeźli córka, niech żywa zostanie.
EnglishAnd the priest shall sprinkle the blood upon the altar of Jehovah at the door of the tent of meeting, and burn the fat for a sweet savor unto Jehovah.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.
EnglishAnd he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy seven times, and shall pronounce him clean, and shall let go the living bird into the open field.
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
Englishand Eleazar the priest shall take of her blood with his finger, and sprinkle her blood toward the front of the tent of meeting seven times.
A wziąwszy Eleazar kapłan ze krwi jej na palec swój, kropić będzie przeciw namiotowi zgromadzenia oną krwią siedem kroć.
Englishand he shall lay his hand upon the head of it, and kill it before the tent of meeting; and the sons of Aaron shall sprinkle the blood thereof upon the altar round about.
A wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na ołtarzu.
English. ~~~ And then we know that if we sprinkle Drano around the kitchen, that helps.
Kiedy hydraulik zapyta: "Gdzie jest woda?" Odpowiesz: "W kuchni." "Aa, zatem musisz mieć zalanie kuchenne."
Englishand the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand, and shall sprinkle of the oil with his finger seven times before Jehovah:
Odejmie też gardziel jego z pierzem jego, a porzuci je blisko ołtarza ku wschodniej stronie, na miejsce, gdzie popiół bywa;
EnglishAnd I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you.
I pokropię was wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystót waszych, i od wszystkich plugawych bałwanów waszych oczyszczę was;
Englishand the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle it seven times before Jehovah, before the veil.
I rozedrze mu skrzydła jego, a wszakże ich nie oderwie; i spali to kapłan na ołtarzu, na drwach, które są na ogniu; całopalenie jest ofiary ognistej ku wdzięcznej wonności Panu.
EnglishAnd he shall kill it on the side of the altar northward before Jehovah: and Aaron's sons, the priests, shall sprinkle its blood upon the altar round about.
I zabije go po bok ołtarza ku północy przed oblicznością Pańską; a pokropią synowie Aaronowi, kapłani, krwią jego po wierzchu ołtarza w około.
Englishand he shall lay his hand upon the head of his oblation, and kill it before the tent of meeting: and Aaron's sons shall sprinkle the blood thereof upon the altar round about.
Potem porządnie włożą synowie Aaronowi, kapłani, one sztuki, głowę, i tłustość, na drwa, które są na ogniu, który jest na ołtarzu.
EnglishIf you're ever in Kentucky, there's, you can see a movie of the flood, and they have sprinklers in the ceiling that will sprinkle on you during the flood scenes.
Jeśli kiedykolwiek będziecie w Kentucky... możecie oglądać film o potopie, mają zraszacze na suficie, które was opryskają w trakcie scen z potopu.
Englishand he shall sprinkle of the blood of the sin-offering upon the side of the altar; and the rest of the blood shall be drained out at the base of the altar: it is a sin-offering.
A wnętrzności jego, i nogi jego, opłucze wodą, i zapali kapłan to wszystko na ołtarzu; całopalenie jest ofiary ognistej ku wdzięcznej wonności Panu.
Englishand he shall take of the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy-seat on the east; and before the mercy-seat shall he sprinkle of the blood with his finger seven times.
A jeźliby z ptastwa całopalenia ofiarę chciał kto ofiarować Panu, tedy niech przyniesie z synogarlic, albo z gołąbiąt ofiarę swoję.
Englishso shall he sprinkle many nations; kings shall shut their mouths at him: for that which had not been told them shall they see; and that which they had not heard shall they understand.
Tak zasię pokropi wiele narodów, i królowie przed nim zatulą usta swe, przeto, że czego im nie powiadano, to oglądają, a to, o czem nie słyszeli, wyrozumieją.