anglicko-polsko překlad pro "springboard"

EN

"springboard" polský překlad

volume_up
springboard {podstatné jméno}
EN

springboard {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
springboard (také: platform)
It cannot be emphasised too strongly that Europe's strength lies in an internal market that is a springboard for our companies globally.
Nie można przecenić tego, że siła Europy leży w rynku wewnętrznym, który dla naszych firm jest odskocznią w działaniu na skalę globalną.
2. sport
springboard (také: diving board)
Dysponujemy jednak dobrą trampoliną.
Nevertheless, use of this formidable tool, which is a gateway to knowledge and a springboard to the learning society, is not without risk.
Niemniej jednak korzystanie z tego potężnego narzędzia, stanowiącego furtkę do wiedzy i trampolinę dla uczącego się społeczeństwa, nie jest pozbawione ryzyka.
The Treaty of Maastricht and the Stability Pact are the springboard for an all-out attack on labour rights and on the income of working-class families, on the pretext of reducing deficits.
Traktat z Maastricht i pakt stabilności stanowią trampolinę dla zmasowanego ataku na prawa pracy i na dochód rodzin z klasy robotniczej pod pretekstem zmniejszania deficytów.

Synonyma (anglicky) pro "springboard":

springboard

Příklady použití pro "springboard" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou know, we're supposed to have a planar foot, so we can't get off on the springboard."
Ja na to: "Coś takiego, nie wiedziałam". ~~~ Zabawne.
EnglishIn my opinion, the Dell case has served as a good springboard and it is surely right to continue with this debate.
Moim zdaniem przypadek firmy Dell posłużył za dobry przyczynek do dyskusji, którą z pewnością należy kontynuować.
EnglishNevertheless, use of this formidable tool, which is a gateway to knowledge and a springboard to the learning society, is not without risk.
Niemniej jednak korzystanie z tego potężnego narzędzia, stanowiącego furtkę do wiedzy i trampolinę dla uczącego się społeczeństwa, nie jest pozbawione ryzyka.
EnglishIt is particularly important to ensure that social protection systems serve as a springboard into new jobs, and not just as passive safety nets.
Jest to szczególnie ważne, jeżeli chcemy, aby system ochrony socjalnej nie był jedynie bierną siecią bezpieczeństwa, lecz pełnił funkcję trampoliny ku nowym miejscom pracy.
EnglishAnyway, the demonstration project is a springboard for our own green roof installation business, bringing jobs and sustainable economic activity to the South Bronx.
Ten pokazowy projekt, pomógł nam w uruchomieniu własnego biznesu – instalujemy zielone dachy. ~~~ Tworzymy miejsca pracy i wspieramy zrównoważoną gospodarkę w Południowym Bronxie.
EnglishThe Treaty of Maastricht and the Stability Pact are the springboard for an all-out attack on labour rights and on the income of working-class families, on the pretext of reducing deficits.
Traktat z Maastricht i pakt stabilności stanowią trampolinę dla zmasowanego ataku na prawa pracy i na dochód rodzin z klasy robotniczej pod pretekstem zmniejszania deficytów.