anglicko-polsko překlad pro "skull"

EN

"skull" polský překlad

volume_up
skull {podstatné jméno}
PL

"skuć" anglický překlad

volume_up
skuć {doko. slov.}

EN skull
volume_up
{podstatné jméno}

skull (také: pate, cranium, brainpan)
That's a big skull. ~~~ Narrator: Big, but less than half the size of supercroc's skull. ~~~ Man: Enormous.
Narrator: Duża, ale o połowę mniejsza niż czaszka Sarkozucha.
There's water in between the skull and the transducer.
Między czaszką i przetwornikiem jest woda.
Elephant skull from Oxford University, 1988.
Czaszka słonia z Uniwersytetu w Oxfordzie, rocznik 1988.
skull (také: shard)

Synonyma (polsky) pro "skuć":

skuć

Příklady použití pro "skull" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd they were come unto a place called Golgotha, that is to say, The place of a skull,
A przyszedłszy na miejsce rzeczone Golgota, które zowią miejscem trupich głów,
EnglishThe brain is removed from the skull, and then it's sliced into one-centimeter slices.
Mózg jest wyjmowany z czaszki, a potem krojony na jednocentymetrowe plastry.
EnglishWe have strong skull bones that protect the most important organ in our body: the brain.
Mamy silne kości czaszki, które chronią najważniejszy organ w naszym ciele: mózg.
EnglishPart the fur on the cat's neck at the base of the skull until the skin is visible.
Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra.
EnglishPart the fur on the cat’s neck at the base of the skull until the skin is visible.
Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra.
EnglishAnd here is a skull of a Homo erectus, which I just pulled off the shelf there.
Trzymam tutaj czaszkę Homo erectus, którą podprowadziłam z półki.
EnglishThis is an image of Ann who's had her right jaw removed and the base of her skull removed.
To zdjęcie Ann, której usunięto prawą część szczęki i podstawę czaszki.
Englishif they are bleeding, especially if the bleeding is inside the skull or in the intestines;
występują u nich krwawienia, zwłaszcza umiejscowione wewnątrz czaszki lub w obrębie jelit;
EnglishAnd they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.
I przywiedli go na miejsce Golgota, co się wykłada: Miejsce trupich głów.
EnglishAnd over a few hours, I eventually achieved what was actually a pretty reasonable dodo skull.
Jak przy wielkim sprzątaniu: trzeba podnosić rzeczy po jednej; nie da się myśleć o całości.
EnglishIn cats, the product is applied to the cat's neck at the base of the skull.
U kotów preparat nanosi się na szyi kota u podstawy czaszki.
EnglishApply the content of the pipette to a single spot on the skin of the cat's neck at the base of the skull.
Zawartość pipety podać kotu w pojedynczej kropli, na skórę szyi u podstawy czaszki.
EnglishThis is sort of a look at the skull, and it's an absolutely fantastic thing about five or six inches long.
Miał trochę ponad metr, piękną czaszkę, był drapieżny, mięsożerny i dwunożny.
EnglishThis was hung on a wall where you could walk down from the stair and you can see this hidden skull.
Kiedy spojrzymy na obraz z odpowiedniego kąta, widzimy coś nowego.
EnglishWell, if you look closely, you can recognize, actually, from the shape, that these are skull fragments.
No więc, jeżeli popatrzysz uważnie, możesz rozpoznać z kształtu, że to są fragmenty czaszki.
EnglishThere's the skull, pretty much the same shape as the Camarasaurus.
To chyba pierwszy widok rozstrzelony czy tam wizualizacja.
EnglishSo allometric cranial ontogeny is relative skull growth.
Więc allometryczna ontogeneza czaszki to względny wzrost czaszki.
EnglishApplication on the base of the skull will minimise the ability of the cat to lick the product off.
Naniesienie preparatu u podstawy czaszki ograniczy do minimum możliwość zlizania preparatu przez kota.
EnglishI'd just like to point out, if you look at the map of Africa, it does actually look like a hominid skull in its shape.
Zwróćcie uwagę, że mapa Afryki sama przypomina zarys czaszki człowiekowatego.
EnglishAnd a certain woman cast an upper millstone upon Abimelech's head, and brake his skull.
Między tem zrzuciła niewiasta niektóra sztukę kamienia od żarn na głowę Abimelechowę, i rozbiła wierzch głowy jego.