anglicko-polsko překlad pro "sincere"

EN

"sincere" polský překlad

volume_up
sincere {příd. jm.}

EN sincere
volume_up
{přídavné jméno}

sincere (také: artless, bona fide, candid, direct)
volume_up
szczery {příd. jm. m.}
It'll sound corny, but it's sincere.
Jest on szczery, choć pewnie zabrzmi banalnie.
It is ironic that a sincere vote today means voting with your eyes closed.
To ironia, że dziś szczere głosowanie oznacza głosowanie z zamkniętymi oczami.
We will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Zamierzamy nadal okazywać naszą szczerą solidarność z mieszkańcami Haiti.
sincere (také: cardiac, cordial, hearty, hospitable)
volume_up
serdeczny {příd. jm. m.}
Overall, sincere congratulations to the rapporteurs and thank you very much for the cooperation.
Ogólnie mówiąc, serdeczne gratulacje dla sprawozdawców. Bardzo wam dziękuję za współpracę.
I would like to take this opportunity to offer him my sincere thanks.
Korzystając z okazji składam mu serdeczne podziękowania.
For this, I offer my very sincere thanks to everyone.
Za to składam każdemu z nich bardzo serdeczne podziękowania.

Synonyma (anglicky) pro "sincere":

sincere

Příklady použití pro "sincere" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt is ironic that a sincere vote today means voting with your eyes closed.
To ironia, że dziś szczere głosowanie oznacza głosowanie z zamkniętymi oczami.
EnglishFinally, I should like to offer the rapporteur sincere thanks for this excellent report.
Na koniec chcę serdecznie podziękować sprawozdawczyni za wspaniałe sprawozdanie.
EnglishWe will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
Zamierzamy nadal okazywać naszą szczerą solidarność z mieszkańcami Haiti.
EnglishLet me just offer my sincere thanks to the Commission and our rapporteur once again.
Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Komisji i naszemu sprawozdawcy.
EnglishI would like to pass on my sincere thanks to the two co-rapporteurs, Ms Bauer and Ms Hedh.
Chciałabym serdecznie podziękować obu współsprawozdawczyniom, paniom Bauer i Hedh.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Na koniec chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Kyösti Kirrankoski.
English(DE) Madam President, I would like to offer my very sincere thanks to the Court of Auditors.
(DE) Pani przewodnicząca! Chciałabym szczerze podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu.
EnglishI would like to go back to the very simple and very sincere request contained in our question.
Chciałbym wrócić do bardzo prostego i szczerego wniosku zawartego w naszym pytaniu.
English(NL) Mr President, you have my sincere thanks for your helpfulness and your tolerance.
(NL) Panie Przewodniczący! Proszę przyjąć moje szczere podziękowania za pomoc i tolerancję.
EnglishMay I reiterate my sincere thanks to all my fellow committee members for this report.
Chciałbym raz jeszcze szczerze podziękować swoim kolegom z komisji za niniejsze sprawozdanie.
EnglishMy sincere thanks, President of the European Council, Janez Janša, for your report.
Panie przewodniczący Janša! Bardzo dziękuję za pana sprawozdanie.
EnglishStill on this particular subject I would again express sincere thanks to my colleague Mr Buzek.
Kontynuując ten temat chciałbym wyrazić podziękowania mojemu koledze, panu Buzkowi.
EnglishSo, Commissioner, a sincere thank you from a lot of us, for pushing this forward.
A więc, panie komisarzu, przekazuję szczere podziękowania od wielu z nas za popieranie tej sprawy.
English(SL) I should like to extend my sincere congratulations to the rapporteur and the commissioner.
(SL) Chciałbym szczerze pogratulować sprawozdawczyni i pani komisarz. Pani komisarz!
EnglishMy sincere thanks go to you, Commissioner, and to all the staff of your departments.
Serdecznie dziękuję pani, pani komisarz, i wszystkim pracownikom podległych pani departamentów.
EnglishA sincere welcome to Commissioner Füle, and my best wishes for the success of his future work.
Gorące powitanie dla komisarza Fülego i najlepsze życzenia sukcesów w przyszłej pracy.
EnglishI would also like, on this note, to express my sincere sympathy to their families and loved ones.
W tym duchu chcę również wyrazić moje szczere współczucie dla ich rodzin i bliskich.
EnglishI think that it is important that apologies be sincere and unequivocal.
Uważam, że ważne jest, aby przeprosiny były szczere i jednoznaczne.
English. - (NL) I too wish to offer my sincere thanks to Mr Bowis.
w imieniu grupy GUE/NGL. - (NL) Ja również chciałabym serdecznie podziękować Johnowi Bowisowi.
EnglishI should like to express my sincere thanks to Mr Zaleski for his very balanced report.
Chciałbym wyrazić szczere podziękowania za bardzo zrównoważone sprawozdanie pana posła Zaleskiego.