anglicko-polsko překlad pro "rebuke"

EN

"rebuke" polský překlad

volume_up
rebuke {podstatné jméno}

EN rebuke
volume_up
{podstatné jméno}

rebuke
I received a veiled rebuke from the government at the time because I was told that clear-cut and explicit positions could not be taken for reasons of realpolitik.
Otrzymałem zawoalowane upomnienie od rządu w tym czasie, ponieważ powiedziano mi, że jasne i wyraźne stanowiska nie mogą być podejmowane z powodu realpolitik.
rebuke

Příklady použití pro "rebuke" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAt thy rebuke they fled; At the voice of thy thunder they hasted away
Na zgromienie twojerozbiegły się, a na głos pogromu twego prędko zuciekały.
EnglishIt is better to hear the rebuke of the wise, than for a man to hear the song of fools.
Lepiej jest słuchać gromienia mądrego, niżeli słuchać pieśni głupich.
EnglishBut to them that rebuke [him] shall be delight, And a good blessing shall come upon them.
Ale którzy go karzą, szczęśliwi będą, a przyjdzie na nich błogosławieństwo każdego dobrego.
EnglishO Jehovah, rebuke me not in thine anger, Neither chasten me in thy hot displeasure.
Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot i Seminit psalm Dawidowy.
EnglishA rebuke entereth deeper into one that hath understanding Than a hundred stripes into a fool.
Więcej waży gromienie u roztropnego, niżeli sto plag u głupiego.
EnglishAnd also pull out some for her from the bundles, and leave it, and let her glean, and rebuke her not.
Owszem umyślnie upuszczajcie jej z snopów, a zostawiajcie, aby zbierała, a nie fukajcie na nią.
EnglishAt thy rebuke, O God of Jacob, Both chariot and horse are cast into a deep sleep.
Ci, którzy byli serca mężnego, podani są na łup, zasnęli snem swoim, nie znaleźli mężni rycerze siły w rękach swych.
EnglishO Jehovah, rebuke me not in thy wrath; Neither chasten me in thy hot displeasure.
EnglishTake heed to yourselves: if thy brother sin, rebuke him; and if he repent, forgive him.
EnglishThen the channels of waters appeared, And the foundations of the world were laid bare, At thy rebuke, O Jehovah, At the blast of the breath of thy nostrils.
Wypuścił strzały swe, i rozproszył ich, a błyskawicami gęstemi rozgromił ich.
EnglishThis is a crushing rebuke, in fact.
EnglishAnd Jehovah said unto Satan, Jehovah rebuke thee, O Satan; yea, Jehovah that hath chosen Jerusalem rebuke thee: is not this a brand plucked out of the fire?
Ale Pan rzekł do szatana: Niech cię Pan zgromi, szatanie
EnglishBehold, I will rebuke your seed, and will spread dung upon your faces, even the dung of your feasts; and ye shall be taken away with it.
Oto, Ja wam popsuję siewy wasze, a wrzucę łajno na twarzy wasze, łajno, mówię, ofiar waszych, tak, że was przytargnie do siebie.
EnglishBehold, at my rebuke I dry up the sea, I make the rivers a wilderness: their fish stink, because there is no water, and die for thirst.
Oto fukiem moim osuszam morze, obracam rzeki w pustynie, tak iż zaśmier dną ryby ich dla niedostatku wody, i zdychają od pragnienia.
EnglishThen the channels of the sea appeared, The foundations of the world were laid bare, By the rebuke of Jehovah, At the blast of the breath of his nostrils.
I okazały się głębokości morskie, a odkryły się grunty świata na fukanie Pańskie, na tchnienie Ducha z nózdrz jego.
EnglishRebuke the wild beast of the reeds, The multitude of the bulls, with the calves of the peoples, Trampling under foot the pieces of silver: He hath scattered the peoples that delight in war.
Dla kościoła twego, który jest w Jeruzalemie, będąć królowie dary przynosić.
EnglishThy sons have fainted, they lie at the head of all the streets, as an antelope in a net; they are full of the wrath of Jehovah, the rebuke of thy God.
Synowie twoi pomdlawszy leżeli na rogach wszystkich ulic, jako bawół w sieci, pełni będąc popędliwości Pańskiej, gromienia Boga twego.
EnglishFor, behold, Jehovah will come with fire, and his chariots shall be like the whirlwind; to render his anger with fierceness, and his rebuke with flames of fire.
Bo oto Pan w ogniu przyjdzie, a poczwórne jego jako wicher, aby wylał gniew swój w popędliwości, a łajanie swoje w płomieniu ognia.
EnglishThou shalt not hate thy brother in thy heart: thou shalt surely rebuke thy neighbor, and not bear sin because of him.
I rozedrze mu skrzydła jego, a wszakże ich nie oderwie; i spali to kapłan na ołtarzu, na drwach, które są na ogniu; całopalenie jest ofiary ognistej ku wdzięcznej wonności Panu.
EnglishAnd I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground; neither shall your vine cast its fruit before the time in the field, saith Jehovah of hosts.
I zgromię dla was pożerającego, a nie popsuję wam urodzaju ziemskiego, i nie pochybi winna macica na polu, mówi Pan zastępów.