anglicko-polsko překlad pro "prophylaxis"

EN

"prophylaxis" polský překlad

volume_up
prophylaxis {podstatné jméno}

EN prophylaxis
volume_up
{podstatné jméno}

Treatment of invasive candidiasis Prophylaxis of Candida infection
Leczenie inwazyjnej kandydozy Profilaktyka zakażeń wywołanych Candida
Prophylaxis of influenza in an officially declared pandemic situation.
Profilaktyka grypy w przypadku oficjalnie ogłoszonej pandemii.
Prophylaxis of influenza in an officially declared pandemic situation.
Profilaktyka grypy w sytuacji oficjalnie ogłoszonej pandemii.

Příklady použití pro "prophylaxis" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishG-CSF was used for secondary prophylaxis in 19.3 % of patients (10.7 % of the cycles).
G- CSF stosowano w celu wtórnej profilaktyki u 19, 3 % pacjentów (10, 7 % cykli).
EnglishResults from clinical studies in prophylaxis of Invasive Fungal Infections.
Wyniki badań klinicznych dotyczących profilaktyki inwazyjnych zakażeń grzybiczych.
EnglishPatients who for any reason cannot receive adequate antithrombotic prophylaxis.
Pacjenci, którzy nie mogą z różnych przyczyn otrzymywać właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej.
EnglishProphylaxis of Candida infection in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell
profilaktyce zakażeń wywołanych Candida u pacjentów poddawanych zabiegom
Englishtreatment of infections and prophylaxis of graft versus host disease
leczenie zakażeń i profilaktyce choroby przeszczep przeciw biorcy (GvHD)
EnglishIt has to be used for the prophylaxis of influenza in an officially declared pandemic situation.
Należy ją stosować w celu zapobiegania grypie podczas oficjalnie ogłoszonej pandemii.
EnglishIn both prophylaxis studies, aspergillosis was the most common breakthrough infection.
W obu badaniach dotyczących profilaktyki najczęstszym przełomowym zakażeniem była aspergilloza.
EnglishProphylaxis of invasive infections due to Neisseria meningitidis
Zapobieganie inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis
English327 patients undergoing hip fracture surgery treated for 3 weeks following an initial prophylaxis
327 pacjentów poddanych operacji z powodu złamania szyjki kości udowej, leczonych przez 3
EnglishAmbirix is not recommended for postexposure prophylaxis (e. g. needle stick injury).
Nie zaleca się podawania szczepionki Ambirix w ramach profilaktyki poekspozycyjnej (np. po zakłuciu igłą).
EnglishAll treatment regimens include administration of steroids for CNS prophylaxis.
Wszystkie sposoby leczenia zawierają stosowanie steroidów jako profilaktykę dla ośrodkowego układu nerwowego.
EnglishGout flare prophylaxis of at least 6 months is recommended (see section 4.4).
Zaleca się profilaktykę przeciw zaostrzeniom dny moczanowej przez co najmniej 6 miesięcy (patrz punkt 4. 4.).
EnglishIf lymphopenia occurs, they are to continue the prophylaxis until recovery of lymphopenia to grade ≤ 1.
Jeśli wystąpi limfopenia profilaktykę stosuje się do czasu kiedy limfopenia jest ≤ Stopniowi 1.
EnglishPatients should receive adequate anti-convulsant prophylaxis.
Należy zastosować odpowiednią profilaktykę przeciwdrgawkową.
EnglishTreatment and prophylaxis of bleeding in patients with haemophilia B (congenital factor IX deficiency).
Leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią B (wrodzonym niedoborem czynnika IX).
EnglishNo clinical data are available on the use of RotaTeq for post-exposure prophylaxis.
Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania szczepionki RotaTeq w profilaktyce po narażeniu na zakażenie.
EnglishTwinrix Adult is not recommended for postexposure prophylaxis (e. g. needle stick injury).
Nie zaleca się podawania szczepionki Twinrix Adult w ramach profilaktyki poekspozycyjnej (np. po zakłuciu igłą).
EnglishNoxafil is also indicated for prophylaxis of invasive fungal infections in the following patients:
Noxafil jest również wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zakażeniom grzybiczym, u następujących pacjentów:
EnglishProphylaxis of surgical site infection following elective colorectal surgery in adults:
Zapobieganie zakażeniu miejsca operowanego po planowym zabiegu chirurgicznym okrężnicy lub odbytnicy u osób dorosłych:
EnglishTwinrix Paediatric is not recommended for postexposure prophylaxis (e. g. needle stick injury).
Nie zaleca się podawania szczepionki Twinrix Junior w ramach profilaktyki poekspozycyjnej (np. po zakłuciu igłą).