EN to proffer
volume_up
[proffered|proffered] {tranzitivní sloveso}

1. formálně

to proffer (také: to give, to dish out)
volume_up
dać {doko. slov.}
to proffer (také: to administer, to deal, to dispense, to give)
volume_up
dawać [daję|dawałbym] {nedoko. slov.}
to proffer (také: to give, to hand over to, to hand to)
to proffer (také: to propound)
to proffer (také: to depict, to feature, to give, to introduce)
volume_up
przedstawiać {nedoko. slov.}

2. "hand, cigarette", formálně

to proffer (také: to dish up, to hand, to hand over, to pass)
to proffer (také: to disclose, to dish up, to enter, to hand)
volume_up
podać {doko. slov.}

3. "friendship", formálně

It rejected the outstretched hand proffered to it by President Obama and rejected the latest plan suggested by the Six, which involved Russia and France.
Iran odrzucił wyciągniętą ku niemu dłoń prezydenta Obamy oraz ostatni plan zaproponowany na spotkaniu grupy sześciu krajów z udziałem Rosji i Francji.
This means barriers are proffered instead of solutions.
Oznacza to, że zamiast rozwiązań proponuje się przeszkody.

4. "condolences", formálně

to proffer (také: to fold, to hand, to hand in, to knit)
to proffer (také: to assemble, to file, to fold, to hand)

5. "advice", formálně

to proffer (také: to volunteer)

Příklady použití pro "to proffer" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis, too, is a liberal measure which will proffer practical benefits, the kinds that come from knowing you can do your job and live your life free from the tyranny of prejudice.
To także jest środek o charakterze liberalnym, który przyniesie praktyczne korzyści w postaci świadomości, że można pracować i żyć w świecie wolnym od tyranii podszytej uprzedzeniami.