anglicko-polsko překlad pro "profession"

EN

"profession" polský překlad

volume_up
profession {podstatné jméno}

EN profession
volume_up
{podstatné jméno}

profession (také: assigned job, job, labor, occupation)
Well, to describe our profession otherwise, we are actually concerned with the playful search for beauty.
Inaczej mówiąc, nasza praca to radosne poszukiwanie piękna.
As nobody pays to work, quite simply we want to enable them to make a living from their profession.
Ponieważ nikt nie płaci za samą możliwość pracy, chcemy po prostu, aby mogli utrzymać się z zajęcia, które wykonują.
Mrs Bauer has noted that in the so-called male professions the work of women is routinely undervalued for no objective reason.
Pani poseł Bauer odnotowała, że w tak zwanych męskich zawodach praca kobiet jest rutynowo niedoszacowana bez obiektywnego powodu.
In the past, teaching was a respected and valued profession.
W przeszłości zawód nauczyciela był szanowany i ceniony.
We choose our own profession, and we choose our own partners.
Wybieramy nasz zawód, oraz wybieramy naszych partnerów.
we must promote the farming profession and the standards respected by farmers at European level.
musimy promować zawód rolnika i standardy, przestrzegane przez rolników na szczeblu europejskim.
profession (také: job, métier, occupation)
Writing books is my profession but it's more than that, of course.
Pisanie książek to moja profesja, ale i coś więcej.
Announcer: Magic is the only honest profession.
Spiker: Iluzja jest jedyną szczerą profesją.
Piracy causes victims and generates huge revenues for the practitioners of this 'profession'.
Piractwo oznacza ofiary i przynosi ogromne zyski praktykującym tę "profesję”.
profession (také: craft, job, line of work, occupation)

Synonyma (anglicky) pro "profession":

profession
English

Příklady použití pro "profession" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishNow I say "naively" because actually my profession is as a science writer.
Pewnie". ~~~ Mówię "naiwnie", gdyż gwoli prawdy z zawodu jestem dziennikarką naukową.
EnglishPiracy causes victims and generates huge revenues for the practitioners of this 'profession'.
Piractwo oznacza ofiary i przynosi ogromne zyski praktykującym tę "profesję”.
English(CS) I am originally a doctor by profession and I know how difficult it is to save human life.
(CS) Z zawodu jestem lekarzem i wiem, jak trudno jest ratować życie ludzkie.
EnglishThe situation will get worse if young people are not attracted into the research profession.
Sytuacja pogorszy się, jeżeli młodzi ludzie nie zostaną przyciągnięci do zawodu naukowca.
EnglishAnd it sort of nibbles at the core of the whole profession and all the assumptions of that medium.
Coś takiego podkopuje jakby fundamenty całej sztuki filmowej i założenia tego medium.
EnglishI would like to give a little reassurance to those who have expressed the concerns of the profession.
Chciałbym trochę uspokoić tych, którzy wyrazili obawy związane z tym zawodem.
EnglishWe should improve the remuneration of teachers and enhance the importance of the teaching profession.
Trzeba poprawić płace nauczycielskie i dowartościować znaczenie zawodu nauczyciela.
EnglishAnd the problem is this: Women are not making it to the top of any profession anywhere in the world.
Ten problem to: kobiety nie dochodzą na szczyt w żadnym zawodzie nigdzie na świecie.
EnglishUnfortunately, the profitability of the profession is falling and, with it, young people's interest in it.
Niestety spada także dochodowość oraz zainteresowanie młodych ludzi tym zawodem.
EnglishIn France, ski instructor is part of the more generic profession of 'sport teacher'.
W tym kraju instruktor narciarstwa stanowi część bardziej ogólnego zawodu nauczyciela sportów zimowych.
EnglishWe do an honourable job here as politicians and we must stand up for the dignity of our profession.
Wykonujemy tutaj jako politycy szanowaną pracę i musimy bronić godności naszej profesji.
EnglishWe also need to identify measures for the farming profession which will create equality on the market.
Musimy również określić środki dla zawodów rolniczych, które zapewnią równość na rynku.
EnglishSo, while this space represents someone's profession, this one certainly represents a passion.
Jeśli ta przestrzeń reprezentuje profesję, ta reprezentuje pasję.
EnglishIt's one of the challenges in our profession to try and explain what we do.
Wyjaśnienie czym zajmują się statystycy jest wyzwaniem.
EnglishThis is a major step forward in acknowledgement of this profession.
To jest duży krok w kierunku wyrażenia uznania dla tego zawodu.
EnglishYou can only create a thriving profession if it can be undertaken safely.
Dobrze rozwijającą się dziedzinę działalności zawodowej można stworzyć, jeżeli zapewni się bezpieczeństwo.
EnglishHe believed that attachment of the assets of military personnel was an insult to the military profession.
Twierdził on, że zajęcie majątku armii to obraza zawodu żołnierza.
EnglishAnd we were going to do something that was horrible for the profession.
Zrobiliśmy dla naszego zawodu coś potwornego.
EnglishWe may talk about lifelong learning, but that too has a direct aim - to train someone for a profession.
Możemy mówić o uczeniu się przez całe życie, ale ono również ma bezpośredni cel - nauczyć kogoś zawodu.
EnglishIt is more difficult for women to get ahead in their profession.
Kobietom trudniej jest robić postępy zawodowe.