anglicko-polsko překlad pro "poll"

EN

"poll" polský překlad

volume_up
poll {podstatné jméno}

EN poll
volume_up
{podstatné jméno}

poll (také: vote, voting, ballot)
All right, let's take a poll, show of hands.
Dobra, zróbmy głosowanie.

Synonyma (anglicky) pro "poll":

poll

Příklady použití pro "poll" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOne opinion poll does not announce confidence any more than one swallow makes a summer.
Jeden sondaż opinii publicznej daje tyle pewności, co jedna jaskółka czyniąca wiosnę.
EnglishSo you let a poll station worker scan your encrypted vote.
I pozwalasz pracownikowi stacji wyborczej zeskanować twój zaszyfrowany głos.
EnglishIf Gallup releases a poll on the same day that NBC releases a poll, people will pay attention to the Gallup poll.
Jeśli jednego dnia wyjdzie sondaż Gallupa i NBC, uwagę zwróci tylko sondaż Gallupa.
EnglishWe want retraining programmes for the new green poll workers.
Domagamy się programów zmiany kwalifikacji dla pracowników nowych sektorów technologii ekologicznych.
English(Laughter) So they broke that poll. ~~~ And I ended up on top.
(Śmiech) Rozpracowali tę ankietę i skończyłem na szczycie.
EnglishA BBC poll shows 55% want to leave the EU and 84% want the UK to keep its powers.
Sondaż BBC pokazuje, że 55% Brytyjczyków chce wyjścia z UE, a 84% chce, żeby Wielka Brytania zachowała swoje uprawnienia.
EnglishA poll two weeks ago showed that an overwhelming number of voters do not want a second referendum.
Sondaż sprzed dwóch tygodni wskazał, że przeważająca liczba wyborców nie życzy sobie drugiego referendum.
EnglishSo, in true web fashion they put together a poll where they had a bunch of very erudite, very thoughtful, cultured names.
W duchu netu zrobiono sondaż. ~~~ Do wyboru były uczone i przemyślane imiona.
EnglishAn opinion poll published today tells us that 62% of Irish people are ready to vote in favour.
Z opublikowanych dziś wyników sondażu opinii publicznej wynika, że 62% Irlandczyków chce głosować za traktatem.
EnglishThe EU has not recognised the official poll results.
UE nie uznała oficjalnych wyników wyborów.
EnglishAnd they released the first-ever world poll.
Przeprowadzili pierwszy ogólnoświatowy sondaż.
EnglishThey are, according to the latest Gallup world poll, the happiest nation on the planet -- than anybody; more than Switzerland and Denmark.
Według badań Gallupa, to najszczęśliwszy naród tej planety, bardziej niż Szwajcaria i Dania.
EnglishIn an Internet poll, the number of respondents declaring themselves in favour of such a measure was as high as 96%.
W sondzie internetowej było ich nawet 96%.
EnglishThe latest Eurobarometer poll shows that only 52% of EU citizens consider membership to be a good thing for their country.
Ostatnie wyniki Eurobarometru wskazują, że tylko 52% obywateli UE uważa członkostwo za dobre dla swoich państw.
Englishthou shalt take five shekels apiece by the poll; after the shekel of the sanctuary shalt thou take them (the shekel is twenty gerahs):
Weźmiesz po pięć syklów na każdą głowę; według sykla świątnicy brać będziesz; dwadzieścia pieniędzy waży sykiel.
EnglishDespite opinion-poll evidence of majority opposition to EU membership, a positive outcome of the referendum is taken for granted.
Mimo wyrażanego w sondażach sprzeciwu większości na członkostwo w UE, pozytywny wynik referendum uznaje się za pewnik.
Englishto change one’s name by deed poll
EnglishHowever, I wish to draw your attention to the poll conducted on 5 November with the aim of ending the news broadcast in Turkish.
Chcę jednak zwrócić państwa uwagę na sondaż przeprowadzony 5 listopada z zamiarem zakończenia nadawania wiadomości w języku tureckim.
EnglishAccording to a 2006 Eurobarometer poll, 56% of Europeans wish to donate their organs for transplantation purposes after their death.
Zgodnie z sondażem Eurobarometru, przeprowadzonym w 2006 r., 56% Europejczyków pragnie po śmierci oddać swoje organy dla celów transplantacji.
English(NL) According to a Eurobarometer poll, European citizens have made their opinion clear on Turkey's accession: 28% in favour and 59% against.
(NL) Według badania Eurobarometru obywatele Europy jasno wyrazili swoje zdanie na temat przystąpienia Turcji: 28 % za i 59 % przeciw.