anglicko-polsko překlad pro "pneumococcal"

EN

"pneumococcal" polský překlad

EN

pneumococcal {přídavné jméno}

volume_up
1. medicína
pneumococcal
The pneumococcal AMC offers an unprecedented opportunity for countries to protect their children from this preventable killer.
Pneumokokowy AMC oferuje unikatowe możliwości dla krajów chcących chronić swoje dzieci przed śmiertelną chorobą, której można zapobiegać.

Příklady použití pro "pneumococcal" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishPrevenar suspension for injection Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, adsorbed
Prevenar zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka pneumokokowa sacharydowa skoniugowana, adsorbowana
EnglishTheoretically, Prevenar could prevent about 60- 80 % of serotypes causing pneumococcal AOM.
Teoretycznie, Prevenar może zapobiec około 60- 80 % serotypom wywołującym pneumokokowe OZUŚ.
Englishmultivalent pneumococcal polysaccharide vaccine at week 4.
dwukrotny wzrost miana w porównaniu z pacjentami nie przyjmującymi produktu Enbrel.
EnglishPharmacotherapeutic group: pneumococcal vaccines, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki pneumokokowe, kod ATC:
EnglishVaccinations Similar antibody responses to the standard 23-valent pneumococcal vaccine and the influenza trivalent na
zc Podobne reakcje przeciwciał na standardową 23- walentną szczepionkę przeciw pneumokokowemu
EnglishVaccinations Similar antibody responses to the standard 23-valent pneumococcal vaccine and the influenza trivalent i dic
zc Podobne reakcje przeciwciał na standardową 23- walentną szczepionkę przeciw pneumokokowemu
EnglishLook at pneumococcal disease.
Faktem jest, że istnieją skuteczne szczepionki i sprawnie działające systemy.
EnglishPneumococcal bacteria are the leading cause of pneumonia, which takes the lives of two million children every year.
Pneumokoki stanowią główną przyczynę zapalenia płuc, które pozbawia życia dwa miliony dzieci rocznie.
EnglishPrevenar suspension for injection Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, adsorbed Intramuscular use.
Prevenar zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka pneumokokowa sacharydowa skoniugowana, adsorbowana Podawać domięśniowo
EnglishA pneumococcal vaccine administered 6 weeks after discontinuation of Raptiva yielded normal results.
Szczepionka przeciw pneumokokom stosowana po 6 tygodniach od zakończenia podawania produktu Raptiva dała prawidłowe wyniki.
EnglishPrevenar suspension for injection in pre-filled syringe Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, adsorbed
Prevenar zawiesina do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce Szczepionka pneumokokowa sacharydowa skoniugowana, adsorbowana
EnglishAs with any vaccine, Prevenar may not protect all individuals receiving the vaccine from pneumococcal disease.
Tak jak w przypadku innych szczepionek, Prevenar może nie chronić wszystkich osób przyjmujących szczepionkę przed chorobą pneumokokową.
EnglishPrevenar is a pneumococcal vaccine.
Prevenar jest szczepionką pneumokokową.
EnglishThe pneumococcal AMC offers an unprecedented opportunity for countries to protect their children from this preventable killer.
Pneumokokowy AMC oferuje unikatowe możliwości dla krajów chcących chronić swoje dzieci przed śmiertelną chorobą, której można zapobiegać.
EnglishIn this study most psoriatic arthritis patients receiving Enbrel were able to mount effective B-cell immune response to pneumococcal polysaccharide vaccine,
W badaniu tym u większości pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów otrzymujących Enbrel, wystąpiła odpowiednia
EnglishPneumococcal Polysaccharides Wyeth Pharmaceuticals, Division of Wyeth Holdings Corporation 401 North Middletown Road NY 10965, Pearl River, USA
Polisacharydy pneumokokowe Wyeth Pharmaceuticals, Division of Wyeth Holdings Corporation 401 North Middletown Road NY 10965, Pearl River, USA
EnglishThe interval between the pneumococcal conjugate vaccine (Prevenar) and the 23- valent pneumococcal polysaccharide vaccine should not be less than 8 weeks.
Odstęp pomiędzy skoniugowaną szczepionką pneumokokową (Prevenar) a 23- walentną szczepionką pneumokokową nie powinien być krótszy niż 8 tygodni.
EnglishWHO technical report No 927, 2005; Appendix serological criteria for calculation and licensure of new pneumococcal conjugate vaccine formulations for use in infants.
Skuteczność (nie wykonywano rozpoznania mikrobiologicznego) w odniesieniu do zapalenia płuc bez bakteriemii była również przedmiotem oceny.
EnglishFurthermore, the MAH has proposed to change the Product Information (PI), namely separate administration of pneumococcal and meningococcal conjugate vaccines.
Ponadto, MAH zalecił zmiany w Informacji o Produkcie, mianowicie oddzielne podanie sprzężonych szczepionek zawierających pneumokoki i meningokoki.
EnglishWhile exposure to telithromycin did select for pneumococcal mutants with increased MICs, the MICs remained within the proposed susceptibility range.
Chociaż telitromycyna powodowała selekcjonowanie szczepów pneumokoków o wyższych wartościach MIC, to jednak wartości te pozostawały nadal w proponowanym zakresie wrażliwości.