EN

pink {podstatné jméno}

volume_up
pink
So this is a pink uniform at this factory.
Tak jak w różowy w tej fabryce butów.
Pale yellow clear liquid that may have a pink tint
Jasnożółty, przezroczysty płyn, który może mieć różowy odcień
Świńska grypa - różowy.
pink (také: rouge)
Film coating (Opadry pink OY-L-24802):
Otoczka tabletki (róż Opadry OY- L- 24802):
Film coating (Opadry pink OY-L-24803):
Otoczka tabletki (róż Opadry OY- L- 24803):

Synonyma (anglicky) pro "pink":

pink

Příklady použití pro "pink" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHycamtin 1 mg capsules are pink and imprinted with ‘ Hycamtin’ and ‘ 1 mg’.
Hycamtin 1 mg: różowe kapsułki z nadrukowanym napisem „ Hycamtin ” i „ 1 mg ”.
EnglishPink film-coated tablets marked " gsk " on one side and " 4/ 1000 " on the other.
Różowe tabletki powlekane oznaczone „ gsk ” na jednej stronie i „ 4/ 1000 ” na drugiej.
EnglishPink, oblong, engraved with« 300» on one side and« 1332» on the other side.
Różowe, podłużne, z wytłoczonym« 300» po jednej stronie i« 1332» po drugiej stronie.
EnglishWhen reconstituted in water Agopton is a pink suspension with a strawberry flavour.
Po rozpuszczeniu leku Agopton w wodzie powstaje różowa zawiesina o truskawkowym smaku.
EnglishOr here, for example, we have 27 pink squares with only one pink curve.
Albo tutaj, na przykład, mamy 27 różowych kwadratów i tylko jedną różową krzywą.
EnglishThe capsules are opaque pink and imprinted with ‘ HYCAMTIN’ and ‘ 1 mg’.
Kapsułki koloru matoworóżowego z nadrukowanym napisem „ HYCAMTIN ” i „ 1 mg ”.
EnglishPink film coated, capsule shaped, biconvex tablets, marked with GXLL7 on one side.
Różowe tabletki w kształcie kapsułek, dwuwypukłe, z oznakowaniem GXLL7 na jednej stronie.
EnglishWhen reconstituted in water the granules give a pink suspension with a strawberry flavour.
Po rozpuszczeniu granulek w wodzie powstaje różowa zawiesina o truskawkowym smaku.
EnglishProQuad, when reconstituted, is clear pale yellow to light pink liquid.
Po odtworzeniu, ProQuad jest klarownym, jasnożółtym do jasnoróżowego płynem.
EnglishCapsule-shaped, pink film-coated tablet with “ 515” debossed on one side.
Różowa tabletka powlekana w kształcie kapsułki, z „ 515 ” wytłoczonym po jednej stronie.
EnglishPale pink film-coated tablets marked " gsk " on one side and " 2/ 500 " on the other.
Bladoróżowe tabletki powlekane oznaczone „ gsk ” na jednej stronie i „ 2/ 500 ” na drugiej.
EnglishThe power of spectroscopy was actually realized by Pink Floyd already in 1973.
Przełomu w spektroskopii dokonał zespół Pink Floyd, w roku 1973.
EnglishThe solution appears as a colourless to slightly pink, hazy solution.
Roztwór powinien mieć wygląd od bezbarwnego do lekkoróżowego, nieprzejrzystego roztworu.
EnglishPink oval-shaped, marked " GS " on one side and " GYG " on the other.
Różowe, owalne, oznaczone „ GS ” na jednej stronie i „ GYG ” na drugiej.
EnglishTablet Rectangular and pink, engraved with " A-008 " and " 10 " on one side.
Tabletka Prostokątna i różowa, oznaczona na jednej stronie symbolem " A- 008 " i liczbą " 10 ".
EnglishThis is Pink Floyd's "Machine" playing in real time through the cymascope.
To fragment "Machine" zespołu Pink Floyd analizowany w czasie rzeczywistym przez kynematoskop.
EnglishWhat Diacomit 250 mg looks like and contents of the pack Diacomit 250mg capsules are pink.
Jak wygląda lek Diacomit 250 mg i co zawiera opakowanie Kapsułki Diacomit 250 mg są różowe.
EnglishTablet Round and pink, engraved with " A-011 " and " 30 " on one side.
Tabletka Okrągła i różowa, oznaczona na jednej stronie symbolem " A- 011 " i liczbą " 30 ".
EnglishTrilayer capsule-shaped pink tablets printed with “ PAL 9”
Trójwarstwowe podłużne różowe tabletki w kształcie kapsułki z napisem „ PAL 9 ”.
EnglishThe solution for injection is a clear, colourless to slightly coloured (pink) liquid.
Roztwór do wstrzykiwań jest klarowny, bezbarwny do lekko zabarwionego na różowo płynu, bez osadu.