anglicko-polsko překlad pro "pick one"

EN

"pick one" polský překlad

Viz příklady pro použití "pick one" v kontextu.

Podobné překlady pro "pick one" polsky

pick podstatné jméno
to pick sloveso
one podstatné jméno
one přídavné jméno
Polish
one číslovka
Polish
one zájmeno

Příklady použití pro "pick one" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English(NL) Mr President, I should like to pick out one aspect in this debate.
(NL) Panie przewodniczący, chciałbym zaakcentować jeden aspekt tej debaty.
EnglishI would like to pick up one or two points that have come up in the debate.
Chciałbym odnieść się paru punktów, które zostały poruszone w debacie.
EnglishThis was -- out of all the tourist sites in New York City -- this was her number-one pick.
Spośród wszystkich miejsc do zobaczenia w Nowego Jorku, to był nasz wybór numer jeden.
EnglishAt the last show that we did, 200 parents showed up and we didn't pick up one parent.
Na ostatniej z wystaw pojawiło się 200 rodziców, a nie udało nam się sprowadzić tylko jednego.
EnglishIn fact, if you could pick just one thing to lower the price of, to reduce poverty, by far you would pick energy.
Jeśli moglibyśmy zmniejszyć cenę tylko jednej rzeczy, by ukrócić biedę, byłaby nią energia.
EnglishCould I just finally pick up one of my favourite items.
Na koniec chciałbym podjąć jeden z moich ulubionych tematów.
EnglishLet's just pick one -- for example, the one in the green shirt.
Weźmy na przykład tego w zielonej koszulce.
EnglishIf you're going to make a lot of films about a particular group of animals, you might as well pick one that's fairly common.
Jeśli chce się robić dużo filmów o konkretnym gatunku, dobrze jest wybrać jakiś często spotykany.
EnglishI will just pick up on one very important point.
Poruszę tylko jedną bardzo ważną kwestię.
EnglishPick one of the candidates - I have seen there are enough candidates - for the President of the Council and go forward with it.
Proszę wybrać jednego z kandydatów - widziałem, że jest ich dość - na przewodniczącego Rady i posunąć tę sprawę naprzód.
EnglishBut I'm going to pick the one that interests me most, and that is the completed marriage of the cell phone and the Internet.
Tymczasem jedno zagadnienie jest szczególnie interesujące, mianowicie faktyczne zaślubiny telefonu komórkowego z Internetem.
EnglishDo you think you could go to the store and get a choice of power bars, like we can, and pick the right one to match?
Myślicie, że moglibyście tam pójść do sklepu i wybrać jeden z wielu rodzajów batoników energetycznych, tak jak możemy to zrobić tutaj?
EnglishAttach the needle for reconstitution to the syringe, with the syringe in one hand, pick up the open ampoule, insert the needle and draw up all of the solvent.
Podnieść jedną ręką otwartą ampułkę i pobrać cały rozpuszczalnik za pomocą strzykawki trzymanej w drugiej ręce.
EnglishWhen the mistake was made to pick out one issue in such an ideological way, solutions were not provided but it led to disaster.
Kiedy popełniono błąd, polegający na wybraniu w tak ideologiczny sposób jednej kwestii, nie znaleziono rozwiązań, lecz doprowadzono do katastrofy.
EnglishThe final issue - and there were many, but I just want to pick on three - and one which I, of course, wanted to raise, is the whole question of visas.
I ostatnia kwestia - i choć było ich wiele, ja chcę skupić się na trzech - którą oczywiście pragnęłam podnieść, jest kwestia wiz.
Englishto pick one's nose
EnglishHow about -- pick one Thursday once a month and cut that day in half and just say the afternoon -- I'll make it really easy for you. ~~~ So just the afternoon, one Thursday.
Albo -- wybierzcie 1 czwartek raz w miesiącu podzielcie na pół i powiedzcie, że tego popołudnia -- tylko popołudnia, jeden czwartek.
EnglishAnd so we use our over 150,000 advertisers and millions of advertisements, so we pick the one that's most relevant to what you're actually looking at, much as we do on search.
Współpracujemy z ponad 150 tys. reklamodawców i możemy wybierać spośród milionów reklam, więc wybieramy najbardziej odpowiednie, tak jak w przypadku wyszukiwań.

Jiná slova

English
  • pick one

Více v česko-anglickém slovníku.