anglicko-polsko překlad pro "physician experienced"

EN

"physician experienced" polský překlad

Viz příklady pro použití "physician experienced" v kontextu.

Podobné překlady pro "physician experienced" polsky

physician podstatné jméno
experienced přídavné jméno
to experience sloveso

Příklady použití pro "physician experienced" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the treatment of PAH.
Leczenie powinien rozpoczynać wyłącznie lekarz mający doświadczenie w leczeniu PAH.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV.
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby.
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby. od
EnglishTreatment must be initiated by a physician experienced in the management of the disease.
Leczenie musi być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu danej choroby. t uk
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinien rozpocząć lekarz doświadczony w leczeniu zakażeń HIV.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Terapia powinna zostać rozpoczęta przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV.
EnglishThe therapy should be prescribed by a physician experienced in the management of HIV infection.
Terapia powinna być wdrażana przez lekarza, doświadczonego w leczeniu zakażeń wirusem HIV.
EnglishTherapy should be prescribed by a physician experienced in the management of HIV infection.
Terapia powinna być zlecana przez lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV.
EnglishTreatment should be initiated under supervision of a physician experienced in the treatment of the disease.
Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu tej choroby.
EnglishTo be administered under the supervision of a physician experienced in the use of cytotoxic agents
Do podawania wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w podawaniu produktów cytotoksycznych.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinno być rozpoczęte przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu zakażeń wirusem HIV.
EnglishTreatment should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of haemophilia.
Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie powinno być rozpoczynane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie preparatem Agenerase powinno być rozpoczynane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu zakażeń HIV.
EnglishTreatment should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of acromegaly.
Terapia powinna być rozpoczęta pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w leczeniu akromegalii.
EnglishTreatment should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of haemophilia A.
Leczenie należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii typu A.
EnglishTherapy should be initiated by a physician experienced in the management of HIV infection.
Leczenie preparatem Agenerase powinno być rozpoczynane przez lekarzy doświadczonych w leczeniu zakażeń wirusem HIV.
EnglishTreatment should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of haemophilia.
Podawanie leku powinno być rozpoczęte pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu hemofilii.
EnglishTo be administered under the supervision of a physician experienced in the use of cytotoxic agents
Preparat Savene musi być podawany pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w stosowaniu środków cytotoksycznych.

Jiná slova

English
  • physician experienced

Více překladů v česko-anglickém slovníku.