anglicko-polsko překlad pro "pattern"

EN

"pattern" polský překlad

volume_up
pattern {podstatné jméno}
volume_up
to pattern {tranz. sl.}

EN pattern
volume_up
{podstatné jméno}

pattern (také: gold standard, specimen, stencil)
So there's an interesting pattern, but we don't have enough data here to actually see the pattern.
Wyłania się ciekawy wzór, ale brakuje danych by go dokładnie zobaczyć.
We get a visual pattern of what these nine-year-olds called acceleration.
Wzór przez 9-latki nazwany "przyspieszeniem".
But the pattern of how the circuitry is designed does not.
jednak wzór ich konstrukcji pozostaje taki sam.
pattern (také: condition, form, mold, shape)
He took my master Falcon pattern, he actually did lost wax casting in bronze for me, and this is the bronze I got back.
Wziął wzór mojej formy sokoła, wykonał woskowy model i odlał go dla mnie z brązu.
I discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns.
Odkryłam, że ich delikatna powierzchnia ukazuje każdy podmuch wiatru, tworząc wciąż zmieniające się formy.
pattern (také: decorative design)
pattern (také: benchmark, layout, model, paradigm)
So you set up these connections such that the input pattern just flows and generates the output pattern.
Mamy więc takie połączenia, dzięki którym wzorzec wejściowy po prostu przepływa i generuje wzorzec wyjściowy.
This exact same pattern is seen going back now almost a million years before our current time.
Ten sam wzorzec pogodowy powtarza się od niemal miliona lat.
The pattern of Main Street USA -- in fact, this pattern of building downtown blocks, all over the world, is fairly universal.
Wzorzec Głównej Ulicy w USA. ~~~ Wzorzec kwartałów zabudowy śródmieścia wszędzie na świecie jest taki sam.
pattern (také: band, border)

Příklady použití pro "pattern" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThey way we make the diagnosis today is by pattern recognition: Does it look normal?
Wykonuje się biopsję. ~~~ Obecny sposób diagnozowania to rozpoznawanie wzorców.
EnglishThe number of reports in older infants was too small to identify a pattern.
Liczba doniesień u starszych niemowląt była za mała, aby określić profil.
EnglishThe eye is exquisitely sensitive to patterns in variations in color, shape and pattern.
Oko jest znakomicie wrażliwe na prawidłowości w zmianach kolorów, kształtów i wzorów.
EnglishThis pattern of treatments will normally be repeated every three weeks, for all cancers.
Postępowanie takie jest zwykle powtarzane co 3 tygodnie we wszystkich rodzajach raka.
EnglishIf he can see this pattern in his own brain, he can learn how to control it.
Jeśli jest on w stanie zobaczyć model własnego mózgu, to może nauczyć się jego kontroli .
EnglishSo the signal-to-noise ratio then presents us with a pattern-detection problem.
Tak więc, współczynnik sygnału do szumu odsłania nam problem związany z wykrywaniem wzorców.
EnglishIn Google, expressions of corporate compassion almost always follow the same pattern.
W Google, sposoby wyrażania współczucia są zawsze niemalże takie same.
EnglishNow, to show that we could make any shape or pattern that we wanted, I tried to make this shape.
Aby pokazać, że można stworzyć dowolny kształt, postanowiłem zrobić coś takiego.
EnglishSo what you're seeing here are a couple of machines -- a pattern of locomotion.
Widzimy tu zatem kilka maszyn tworzących schemat poruszania się.
Englishabnormal, uncontrolled movement of the limbs) pattern, such as sleepiness
Hiperkineza (wzmożona ruchliwość i niemożność siedzenia nieruchomo) 
EnglishAnd here, here he sees a grouping pattern that reminds him of the Tanzanian Giraffe.
A tu dostrzega prawidłowość w organizacji grupy, która przywodzi mu na myśl żyrafy z Tanzanii.
EnglishThis pattern of treatment will normally be repeated every three weeks.
Podawanie leku w ten sposób powtarzane jest zazwyczaj co trzy tygodnie.
EnglishBut it also reminded me of the power of pattern and repetition to make an effect in our mind.
Ale przypomniało mi to również o sile wzorów i powtórzeń wpływających na nasze umysły.
EnglishAnd you count the number of times until the pattern head-tail-head appears and you average them.
Liczycie ilość rzutów, aż do wzoru reszka-orzeł-reszka i obliczacie średnią.
EnglishFacial hirsutism is excessive growth on the face of coarse hair, often in a male pattern.
Hirsutyzm jest to nadmierne owłosienie twarzy, często typu męskiego.
EnglishAnd I thought that if pattern can unite these disparate elements, it can do just about anything.
Najbardziej zbliżonym przykładem był zbiór kart do modlitwy, które widziałem w Tokio.
EnglishI was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through.
Eliminowałem dane, by rozbłysła prawdziwa zależność danych.
EnglishThey both have rhinoviruses; we've never seen this pattern in lab.
Obie mają rinowirusy; nigdy nie widzieliśmy takiego wzoru w laboratorium.
EnglishNow Edward de Bono argued that our brains are pattern matching machines.
Edward de Bono dowodził, że mózg to maszyna do wyszukiwania wzorów.
EnglishIf it's a head you're disappointed, but you're still a third of the way to your pattern again.
Jeśli reszka, jesteście zawiedzeni, ale znowu jesteście na dobrej drodze.