anglicko-polsko překlad pro "patronage"

EN

"patronage" polský překlad

volume_up
patronage {podstatné jméno}

EN patronage
volume_up
{podstatné jméno}

Finally, the Commission regularly offers its patronage to selected events giving visibility to financial education.
I wreszcie, Komisja regularnie oferuje objęcie swoim patronatem wybranych wydarzeń nadając w ten sposób edukacji finansowej odpowiedni rozgłos.
Naturally, it is proper that peace-keeping and peace-making operations are about cooperation under the patronage of the United Nations.
Oczywiście jest właściwe, by misje i operacje pokojowe polegały na współpracy pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
patronage (také: sponsorship)

Příklady použití pro "patronage" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishPrivate firms, however large they are, like Lenovo, depend in many ways on state patronage.
Plany ekonomiczne, i nie tylko ustalane są przez władze.
EnglishIt is also a country which, tragically, is mired in patronage and in corruption.
Jest to także kraj, który na nieszczęście jest pogrążony w rozdawnictwie przywilejów z nominacji politycznych i w korupcji.
EnglishUnder the patronage of Leonard Orban, Member of the European Commission responsible for multilingualism
Leonard Orban, Komisarz UE ds. Wielojęzyczności
EnglishThere is unfair competition whenever there is a lack of transparency, when there is concealed patronage and when there are hidden subsidies.
W każdym przypadku braku przejrzystości, ukrytego protekcjonizmu i ukrytych dotacji występuje nieuczciwa konkurencja.
EnglishFinally, the Commission regularly offers its patronage to selected events giving visibility to financial education.
I wreszcie, Komisja regularnie oferuje objęcie swoim patronatem wybranych wydarzeń nadając w ten sposób edukacji finansowej odpowiedni rozgłos.
EnglishNaturally, it is proper that peace-keeping and peace-making operations are about cooperation under the patronage of the United Nations.
Oczywiście jest właściwe, by misje i operacje pokojowe polegały na współpracy pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
EnglishWith structural policy cofinancing systems, which are nothing other than a sprinkling of patronage, it is also an incitement to spending.
Systemy współfinansowania polityki strukturalnej, które nie są niczym więcej niż ukrytą formą klientelizmu, również stanowią zachętę do wydawania pieniędzy.
EnglishUnder my patronage and within the context of consumer education for schoolchildren, the Slovak Consumers' Association is organising an annual competition called Consumers for Life.
Pod moim patronatem i w ramach edukacji konsumenckiej uczniów, Słowackie Stowarzyszenie Konsumentów organizuje coroczny konkurs noszący nazwę "Konsumenci dla życia”.