anglicko-polsko překlad pro "patriotic"

EN

"patriotic" polský překlad

volume_up
patriotic {příd. jm.}
volume_up
patriot {podstatné jméno}

EN patriotic
volume_up
{přídavné jméno}

patriotic
volume_up
patriotyczny {příd. jm. m.}
I should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.
It's a children's book about Indian independence -- very patriotic.
Oto książka dla dzieci o niepodległości Indii - bardzo patriotyczna.
. - (DE) For years now, the nationalistic and patriotic forces in the EU have been warning of the consequences of unchecked mass immigration.
na piśmie. - (DE) Już od wielu lat siły narodowe i patriotyczne w UE ostrzegały przed skutkami niekontrolowanej masowej imigracji.

Synonyma (anglicky) pro "patriotic":

patriotic
English
patriot

Příklady použití pro "patriotic" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.
EnglishThis is being carried out by every single political group, apart from the patriotic Attack party.
Dopuszcza się tego każda grupa polityczna z wyjątkiem patriotycznej partii Atak.
EnglishIt's a children's book about Indian independence -- very patriotic.
Oto książka dla dzieci o niepodległości Indii - bardzo patriotyczna.
EnglishThousands have sustained injuries as a result of physical violence used in the process of patriotic re-education.
Tysiące odniosło rany na skutek fizycznej przemocy stosowanej podczas patriotycznej reeduakcji.
EnglishAre they brutal killers or patriotic defenders?
Czy to brutalni mordercy, czy patriotyczni obrońcy?
EnglishThey are members of one of the most ancient Christian communities in the world and are, at the same time, patriotic Persians.
Należą oni do jednej z najstarszych społeczności chrześcijańskich w świecie, a jednocześnie są patriotycznymi Persami.
EnglishHygienic and patriotic.
EnglishMy fellow Members are obviously guided by high-minded patriotic ideas of doing as much damage to the Bulgarian Government as possible.
Moi koledzy z pewnością kierują się wzniosłymi patriotycznymi ideami, które mają na celu jak najbardziej zaszkodzić bułgarskiemu rządowi.
EnglishGreat Patriotic War
EnglishGreat Patriotic War
English. - (DE) For years now, the nationalistic and patriotic forces in the EU have been warning of the consequences of unchecked mass immigration.
na piśmie. - (DE) Już od wielu lat siły narodowe i patriotyczne w UE ostrzegały przed skutkami niekontrolowanej masowej imigracji.
EnglishPerhaps what our compatriots are guilty of is being anti-Communist and patriotic, just as we members of the Lega Nord are anti-Communist and patriotic.
Być może nasi rodacy są winni, ponieważ są antykomunistami i patriotami, tak jak my, członkowie Lega Nord, jesteśmy antykomunistami i patriotami.
EnglishThat would encourage patriotic feeling on the part of the Iranians, and they would rally to the support of the hated regime and its nuclear weapons, if any.
Rozbudziłby patriotyczne nastroje wśród Irańczyków, którzy zjednoczyliby się ze sobą i poparli znienawidzony reżim i jego broń jądrową, o ile istnieje.
EnglishAny doubters can look at the policy of the centre-right government in my home country, Sweden, if I can be allowed to be a little patriotic at the end of this debate.
Ci, którzy mają wątpliwości, mogą przyjrzeć się polityce prowadzonej przez centroprawicowy rząd w moim kraju, Szwecji, jeśli mogę pozwolić sobie na szczyptę patriotyzmu pod koniec debaty.