anglicko-polsko překlad pro "nut"

EN

"nut" polský překlad

volume_up
nut {podstatné jméno}
PL

"nuta" anglický překlad

EN nut
volume_up
{podstatné jméno}

1. slang

nut (také: head, headpiece, pate, heid)
nut (také: noggin, noodle, scone, napper)
volume_up
łeb {m} [hovor.]
nut
volume_up
bania {ž} [hovor.]
nut
volume_up
czacha {ž} [hovor.]

2. ostatní

nut
volume_up
mutra {ž} (nakrętka)
(Laughter) I personally obsessed about every nut, bolt and washer in these crazy things.
(śmiech) Wariowałem na punkcie każdej śrubki, nakrętki i podkładki w tych urządzeniach.

3. "testicle", slang

nut (také: ball, ballock, bollock)
volume_up
jajco {stř} [hovor.]

4. gastronomie

nut
And it is not being done because it is a harder nut to crack.
I nie dzieje się tak, ponieważ jest to twardszy orzech do zgryzienia.
However, the Americans may find that Syria is a hard nut to crack.
Jednakże Amerykanie mogą odkryć, że Syria jest twardym orzechem do zgryzienia.
We had 15 to 20, maybe 22 percent of the global Brazil-nut market.
Kontrolowaliśmy 15 do 20, może 22 procent globalnego rynku orzechów brazylijskich.

5. hovorově

volume_up
dziwak {m} [hanl.]
nut (také: whacko)
volume_up
szajbus {m} [hovor.]
volume_up
wariat {m} [hovor.]
That, yes, it was the shirtless guy who was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader.
Jednak w rzeczywistości to pierwszy zwolennik przekształcił tego wariata w przywódcę.
I mean, these Christians, they're nuts.
"Ci chrześcijanie to wariaci.
nut (také: crackpot, nutter, screwball, wacko)
volume_up
świr {m} [hovor.]
Our mission has nothing to do... with this nut's petroleum fixation.
Nasza misja nie ma nic wspólnego...... z odchyłkami tego świra odnośnie ropy.
Ci chrześcijanie to świry.
nut (také: buff, crank)
volume_up
maniak {m} [hovor.]
nut (také: crackpot, fanatic, freak, crank)
volume_up
oszołom {m} [hovor.]

6. hudba, britská angličtina

nut
nut
nut

Příklady použití pro "nut" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishShe was chewing betel nut, which caused her teeth over the years to turn very red.
" Żuła nasiona palmowca, które powodowały, że jej zęby stały się bardzo czerwone po latach.
EnglishOur mission has nothing to do... with this nut's petroleum fixation.
Nasza misja nie ma nic wspólnego...... z odchyłkami tego świra odnośnie ropy.
English(Laughter) I personally obsessed about every nut, bolt and washer in these crazy things.
(śmiech) Wariowałem na punkcie każdej śrubki, nakrętki i podkładki w tych urządzeniach.
EnglishWe had 15 to 20, maybe 22 percent of the global Brazil-nut market.
Kontrolowaliśmy 15 do 20, może 22 procent globalnego rynku orzechów brazylijskich.
EnglishHowever, the Americans may find that Syria is a hard nut to crack.
Jednakże Amerykanie mogą odkryć, że Syria jest twardym orzechem do zgryzienia.
EnglishI've always been a technology nut, and I absolutely love it.
Zawsze byłem zwariowany na punkcie technologii i absolutnie ją uwielbiałem.
EnglishAnd when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in.
Kiedy poznacie jakąś osobę, która chce zrobić coś wspaniałego miejcie odwagę przyłączyć się do niego jako pierwsi.
EnglishTalk about using a sledgehammer to crack a nut!
To zupełnie, jakby strzelać z armat do wróbli!
EnglishAnd the warden was quite amused, and he told me he thought that I was a nut and he told me, "This place is a correction facility.
Naczelnika to rozbawiło, powiedział mi, że myśli, że zwariowałem. ~~~ I powiedział mi: „To jest zakład karny.
EnglishThat, yes, it was the shirtless guy who was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader.
Jednak w rzeczywistości to pierwszy zwolennik przekształcił tego wariata w przywódcę.
English. - Using CCCTB to combat double taxation is like using a sledgehammer to crack a nut.
na piśmie. - Zastosowanie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych do walki z podwójnym opodatkowaniem to jak strzelanie z armat do wróbli.
English. - This legislation has the EU written all over it - a classic case of using a sledgehammer to crack a nut.
na piśmie. - Unia Europejska odciska swój znak na każdej stronie tego prawodawstwa - klasyczny przykład strzelania z armaty do komara.
Englishthere's a nut for every bolt
każda potwora znajdzie swojego amatora
Englishto take a sledgehammer to crack a nut
EnglishI'm a bit of a health nut.
Englishto nut up
EnglishMr President, I would like to denounce the deep economic crisis that the Catalan and the European nut sector have been suffering for several years.
Panie przewodniczący! Chciałbym donieść o głębokim kryzysie gospodarczym, jakiego od kilku lat doświadcza sektor orzechów w Katalonii i w Europie.