anglicko-polsko překlad pro "to nourish"

EN

"to nourish" polský překlad

EN

to nourish [nourished|nourished] {sloveso}

volume_up
In addition to that, after the baby's born, our other unique invention as mammals is that we nourish our offspring after they're born.
ryzyko raka piersi, otyłości czy cukrzycy. ~~~ Na dodatek, unikalnym wymysłem ssaków jest karmienie potomstwa po porodzie.
That is also how we are creating and nourishing opponents of the EU.
W ten sam sposób tworzymy i karmimy przeciwników Unii.
to nourish (také: to nurse)
to nourish

Příklady použití pro "to nourish" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe must use it to nourish the ground, to bring forth new life.
Musimy go wykorzystywać do odżywienia gruntu, aby przyniósł nowe życie.
EnglishIn addition to that, after the baby's born, our other unique invention as mammals is that we nourish our offspring after they're born.
ryzyko raka piersi, otyłości czy cukrzycy. ~~~ Na dodatek, unikalnym wymysłem ssaków jest karmienie potomstwa po porodzie.
Englishand there will I nourish thee; for there are yet five years of famine; lest thou come to poverty, thou, and thy household, and all that thou hast.
EnglishAnd as a result, when those rats grow up, their pups experience retarded growth and development because they can't make enough milk to nourish their pups.
W rezultacie ich młode będą opóźnione w rozwoju, W rezultacie ich młode będą opóźnione w rozwoju, bo nie wyprodukują wystarczająco mleka, by je pożywić.
EnglishHe heweth him down cedars, and taketh the holm-tree and the oak, and strengtheneth for himself one among the trees of the forest: he planteth a fir-tree, and the rain doth nourish it.
Narąbie sobie cedrów, i bierze cyprys i dąb, albo to, co jest najmocniejszego między drzewem leśnem, albo wsadzi jawór, który za deszczem odrasta;