anglicko-polsko překlad pro "landing"

EN

"landing" polský překlad

volume_up
landing {podstatné jméno}
volume_up
land {podstatné jméno}

EN landing
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

landing (také: touchdown)
This is exactly why I have proposed this soft landing.
I właśnie dlatego zaproponowałam to "miękkie lądowanie”.
By the way, this video is pretty accurate of how the landing took place, you know, about four years ago.
. ~~~ Dosyć wiernie przedstawia lądowanie sprzed czterech lat.
You see how it was a precision landing.
To się nazywa precyzyjne lądowanie.
landing (také: dais)
landing (také: raid)

2. automobil

landing

Příklady použití pro "landing" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishA large number of direct visitors usually indicates untracked landing pages.
Duża liczba odwiedzin bezpośrednich oznacza zazwyczaj nieśledzone strony docelowe.
EnglishAs part of this goal, we've improved how we review and measure landing page quality.
W związku z tym udoskonaliliśmy metody sprawdzania i oceny jakości stron docelowych.
EnglishLet there be a 'soft landing', let there be a preparatory period for the milk producers.
Potrzebujemy "miękkiego lądowania”, okresu przejściowego dla producentów mleka.
EnglishHer cats, God knows how many, who must piss on her rugs -- her landing's a sickening reek.
Ma bóg wie ile kotów sikających po dywanach, na jej półpiętrze obrzydliwy fetor.
EnglishFor example, is your landing page relevant to what a visitor is looking for?
Na przykład: czy strona docelowa odpowiada temu, czego szuka użytkownik?
EnglishFinally, make sure that you've added the Analytics tracking code to your landing pages.
Na koniec należy sprawdzić, czy do stron docelowych został dodany kod śledzenia Analytics.
EnglishWhen you open the Google Docs app on your Android phone, you’ll see a landing page:
Gdy otworzysz aplikację Dokumenty Google na telefonie z Androidem, zobaczysz stronę docelową:.
EnglishWe have the registration of buyers and sellers and we have designated ports of landing.
Przeprowadzamy rejestrację kupców i sprzedawców i wyznaczyliśmy porty przeznaczone do wyładunku.
EnglishWe talk here of a soft landing, which for me means pulling the wool over the milk producers' eyes.
Mówimy tu o miękkim lądowaniu, które dla mnie oznacza mydlenie oczu producentom mleka.
EnglishYou should also review our mobile landing page best practices.
Zapoznaj się również ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi strony docelowej dla komórek.
English(This will cause higher CPCs for any landing page for which you've restricted access.)
(Pociąga to za sobą podwyższenie CPC dla każdej strony docelowej, do której dostęp jest blokowany).
EnglishA linear increase in quotas alone will not, however, create the soft landing you promise.
Jednakże samo liniowe zwiększenie kwot nie zagwarantuje miękkiego lądowania, które pani obiecuje.
EnglishThe AdWords system visits and evaluates landing pages on a regular basis.
System AdWords regularnie odwiedza i ocenia strony docelowe.
EnglishThere's now a ban on catching them and even landing them and even landing ones that are caught accidentally.
Wprowadzono zakaz ich odłowu, a nawet wyławiania przypadkowo złapanych osobników.
EnglishThe relevance of your landing page is an important part of the AdWords quality review process.
Ocena trafności Twojej strony docelowej to ważna część procesu oceny jakości w programie AdWords.
EnglishUnlike Quality Score, we don't give you a specific number that shows your landing page quality.
W przeciwieństwie do Wyniku Jakości nie podajemy konkretnego wskaźnika jakości strony docelowej.
EnglishThis involves new landing procedures that may help us improve the consequences of CO2 emissions.
Obejmuje ona nowe procedury lądowania, które mogą pomóc nam zmniejszyć konsekwencje emisji CO2.
EnglishI believe that preparing for the soft landing following 2015 is an important issue.
Uważam, że kwestią o podstawowym znaczeniu jest także przygotowanie się do miękkiego lądowania po 2015 roku.
EnglishWe have no interest whatsoever in landing ourselves with new problems here.
Nie jest naszym celem pakowanie się w nowe problemy.
EnglishBelow are some of the things we encourage you to keep in mind when designing your landing page.
Poniżej znajdziesz listę kilku rzeczy, o których warto pamiętać podczas tworzenia strony docelowej.