anglicko-polsko překlad pro "to kidnap"

EN

"to kidnap" polský překlad

EN to kidnap
volume_up
[kidnapped|kidnapped] {sloveso}

to kidnap (také: to abduct, to carry away, to grab, to nab)
volume_up
porwać {doko. slov.}
I wish to stress the concept of 'kidnap warnings', because they have not been the subject of many speeches.
Chciałbym tutaj podkreślić znaczenie "ostrzeżeń o porwaniach”, gdyż kwestia ta została poruszona w niewielu wystąpieniach.
In the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.
Tylko w ubiegłym roku porwano 10 obywateli europejskich, a czterech zabito.
It was Zeus who kidnapped Europa, and my fear is that you are kidnapping our democracy.
Zeus porwał Europę i obawiam się, że pan porywa naszą demokrację.
to kidnap (také: to highjack)
The army will shoot you, and Hamas will kidnap you." ~~~ We said, "Okay, let's try and push as far as we can."
Hamas was uprowadzi, a jak nie, to zostaniecie zastrzeleni przez wojsko." Odpowiadaliśmy: "Okej, spróbujmy i zróbmy to co możemy."
The kidnapped Estonians are, however, still at the mercy of their abductors.
Jednakże uprowadzeni Estończycy nadal znajdują się na łasce porywaczy.
At least ten dead and about 50 lost or kidnapped.
Co najmniej 10 zabitych, około 50 zaginionych bądź uprowadzonych.

Příklady použití pro "to kidnap" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
Wiemy, że "powiadomienie o porwaniu” może być bardzo skutecznym środkiem, jeżeli następuje szybko.
EnglishI wish to stress the concept of 'kidnap warnings', because they have not been the subject of many speeches.
Chciałbym tutaj podkreślić znaczenie "ostrzeżeń o porwaniach”, gdyż kwestia ta została poruszona w niewielu wystąpieniach.
EnglishThe army will shoot you, and Hamas will kidnap you." ~~~ We said, "Okay, let's try and push as far as we can."
Hamas was uprowadzi, a jak nie, to zostaniecie zastrzeleni przez wojsko." Odpowiadaliśmy: "Okej, spróbujmy i zróbmy to co możemy."
EnglishAllegations of kidnap and a ban on using the Polish language are just two examples of the humiliating treatment meted out to these parents and their children.
Oskarżenia o porwania czy zakaz posługiwania się językiem polskim to tylko niektóre z upokorzeń, z którymi spotkali się rodzice oraz ich dzieci.
EnglishHere, the debate was even inflamed by hotheads who wanted to kidnap the budget to force access to own resources, in other words, EU taxation.
Tutejsza debata była nawet podgrzewana przez zapaleńców, którzy chcieli przechwycić budżet w celu wymuszenia dostępu do środków własnych, innymi słowy, unijny podatek.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am pleased to note Parliament's desire to move forward with the adoption of 'kidnap warning' mechanisms in each Member State.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Z radością odnotowuję dążenie Parlamentu do wdrożenia mechanizmów ostrzegania o porwaniach we wszystkich państwach członkowskich.