anglicko-polsko překlad pro "heartfelt"

EN

"heartfelt" polský překlad

volume_up
heartfelt {příd. jm.}

EN heartfelt
volume_up
{přídavné jméno}

heartfelt (také: cardiac, cordial, hearty, hospitable)
volume_up
serdeczny {příd. jm. m.}
The first element is the natural heartfelt enthusiasm of humans to help those around them.
Pierwszym elementem jest serdeczny entuzjazm ludzi dla niesienia pomocy bliźnim.
I will end by repeating my heartfelt endorsement of the XBRL standard.
Chciałabym zakończyć, raz jeszcze wyrażając moje serdeczne poparcie dla standardu XBRL.
You have our heartfelt thanks for your message, Ms Bonner, which you delivered so wonderfully.
Pani Bonner, składamy pani nasze najserdeczniejsze podziękowanie za przesłanie, które pani nam tak wspaniale przekazała.
heartfelt (také: blazing, enthusiastic, hot, impassioned)
volume_up
gorący {příd. jm. m.}
Hence my heartfelt plea to endorse our amendment.
Stąd moja gorąca prośba o przyjęcie naszej poprawki.
heartfelt (také: artless, bona fide, candid, direct)
volume_up
szczery {příd. jm. m.}
(NL) My heartfelt thanks for the ambitious plans that you have laid out for the coming six months.
(NL) Moje szczere podziękowania za ambitnych plany, które opracowano na kolejnych sześć miesięcy.
Allow me to express my most heartfelt thanks for what you said about me personally and what I do.
Pozwolę sobie wyrazić szczere podziękowania za to, co mówiliście państwo o mnie osobiście i o pracy, jaką wykonuję.
(DA) Mr President, the Court of Auditors has my heartfelt thanks for a sound and very serviceable report.
(DA) Panie przewodniczący! Kieruję do Trybunału Obrachunkowego szczere podziękowania za logiczne i bardzo przydatne sprawozdanie.
heartfelt

Synonyma (anglicky) pro "heartfelt":

heartfelt

Příklady použití pro "heartfelt" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI will end by repeating my heartfelt endorsement of the XBRL standard.
Chciałabym zakończyć, raz jeszcze wyrażając moje serdeczne poparcie dla standardu XBRL.
EnglishI would also like to offer my heartfelt thanks for the statement you made on Turkey.
Chciałbym także przekazać moje uznanie dla oświadczenia, które przedstawił pan w sprawie Turcji.
EnglishMy heartfelt thanks go to all my fellow Members for their constructive cooperation.
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom za ich konstruktywną współpracę.
English(DE) Madam President, our heartfelt thanks go to the rapporteur.
(DE) Pani Przewodnicząca! Serdecznie dziękujemy sprawozdawczyni.
EnglishMy heartfelt thanks go to all those who have been involved.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tych pracach.
EnglishI wish to express my heartfelt sympathy to all those who have lost their children, wives or husbands.
Wyrazy współczucia dla tych, którzy stracili dzieci, żony i mężów.
English(NL) My heartfelt thanks for the ambitious plans that you have laid out for the coming six months.
(NL) Moje szczere podziękowania za ambitnych plany, które opracowano na kolejnych sześć miesięcy.
EnglishI have therefore given Mrs Tzampazi's report my heartfelt support.
Dlatego całym sercem poprałam sprawozdanie pani Tzampazi.
EnglishThe people of Burma/Myanmar deserve our heartfelt solidarity.
Ludność Birmy/Myanmaru zasługuje na naszą głęboką solidarność.
EnglishThis policy is now being continued by Commissioner Samecki, to whom I also extend my heartfelt congratulations.
Kontynuuje to dzieło obecnie pan komisarz Samecki, któremu również serdecznie gratuluję.
EnglishMrs Angelilli, please allow me to extend to you my thanks and my heartfelt congratulations on your report.
Chciałabym pani podziękować i serdecznie pogratulować sprawozdania.
EnglishWe would like to offer the family of the deceased and all his relatives our heartfelt sympathy and condolences.
Pragniemy złożyć rodzinie i krewnym zmarłego wyrazy głębokiego współczucia i kondolencje.
EnglishThe action programme gives the initial impetus for that, but I should like to make a heartfelt plea.
Program działań nadaje temu dążeniu początkowy rozmach, chciałbym jednak wyrazić pewną prośbę z głębi serca.
EnglishI would, in addition, like to offer my heartfelt thanks to the Commissioner for what she said about nanotechnology.
Ponadto chciałabym szczerze podziękować pani komisarz za jej wypowiedź na temat nanotechnologii.
EnglishAllow me to express my most heartfelt thanks for what you said about me personally and what I do.
Pozwolę sobie wyrazić szczere podziękowania za to, co mówiliście państwo o mnie osobiście i o pracy, jaką wykonuję.
EnglishYou have our heartfelt thanks for your message, Ms Bonner, which you delivered so wonderfully.
Pani Bonner, składamy pani nasze najserdeczniejsze podziękowanie za przesłanie, które pani nam tak wspaniale przekazała.
EnglishMadam President, I would first like to express my heartfelt thanks to Mr Balz for such constructive cooperation.
Pani Przewodnicząca! Przede wszystkim chcę gorąco podziękować panu Balzowi za konstruktywną współpracę.
EnglishHence my heartfelt plea to endorse our amendment.
Stąd moja gorąca prośba o przyjęcie naszej poprawki.
EnglishMy heartfelt thanks go out to you for that reason too.
Z tego powodu też z całego serca dziękuję.
English(DA) Mr President, the Court of Auditors has my heartfelt thanks for a sound and very serviceable report.
(DA) Panie przewodniczący! Kieruję do Trybunału Obrachunkowego szczere podziękowania za logiczne i bardzo przydatne sprawozdanie.