anglicko-polsko překlad pro "green"

EN

"green" polský překlad

volume_up
green {podstatné jméno}
volume_up
green {příd. jm.}
PL
PL

"green" anglický překlad

EN

green {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
And symbolically, the colors of the interior are green and yellow.
We wnętrzu dominuje zieleń i żółć.
2. sport
PL

green {mužský rod }

volume_up
1. sport: "w golfie"
green (také: pole puttingowe)
volume_up
putting green {podstatné jméno}

Příklady použití pro "green" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe Commission adopts a Green Paper on consumer protection in the European Union.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie ochrony konsumenta w Unii Europejskiej.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on public procurement in the European Union.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie zamówień publicznych w Unii Europejskiej.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on judiciary assistance in civil matters.
Komisja przyjmuje zieloną księgę dotyczącą pomocy prawnej w sprawach cywilnych.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on the common fisheries policy after 2002.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa po 2002 r.
EnglishYou try to just tap your ball in and it slides all the way across the green.
Spróbuj delikatnie puknąć piłkę do dołka a ona się prześlizgnie przez cały green.
EnglishNow I want you to look at that dot between the green and the red. ~~~ Okay?
Teraz chcę, żebyście spojrzeli na tą kropkę pomiędzy zielonym i czerwonym, okej?
EnglishGreen chemistry is replacing our industrial chemistry with nature's recipe book.
Ekologiczna chemia zastępuje naszą chemię przemysłową podręcznikiem przepisów natury.
EnglishThe 750 mg tablets are pale green and are engraved with CVT750 on one side.
Tabletki 750 mg są jasnozielone z wytłoczonym po jednej stronie napisem CVT750.
EnglishThis will not simply be a repetition of the four options in the green paper.
Nie będzie to jedynie powtórzenie czterech opcji zawartych w zielonej księdze.
EnglishThirdly, I will present a green paper on audiovisual content and the Internet.
Po trzecie, przedstawię zieloną księgę w sprawie treści audiowizualnych i internetu.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on supplementary pensions in the Single Market.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie dodatkowych emerytur na jednolitym rynku.
EnglishWe are currently looking at the responses to the Green Paper to decide how to do this.
Przeglądamy obecnie odpowiedzi na zieloną księgę, aby zdecydować, jak to uczynić.
EnglishThe Green Paper that we published precisely addresses some of these real concerns.
Zielona księga, którą opublikowaliśmy, dokładnie porusza wiele z tych poważnych obaw.
EnglishIs it perhaps because Greenland was once green when the world was hotter?
Być może dlatego, że Grenlandia była kiedyś zielona, kiedy świat był cieplejszy?
EnglishFor if they do these things in the green tree, what shall be done in the dry?
Albowiem ponieważ się to na zielonem drzewie dzieje, a cóż będzie na suchem?
EnglishWe await with interest the Green Paper and the conclusions that it will contain.
Z zainteresowaniem oczekujemy na zieloną księgę i zawarte w niej wnioski.
EnglishSlovakia was given the green light to join the euro zone a few weeks ago.
Parę tygodni temu Słowacja otrzymała zielone światło do wejścia do strefy euro.
EnglishPeople speak of green shoots as part of the economic recovery in Europe.
Mówi się, że elementem odbudowy gospodarczej w Europie są tzw. "zielone kiełki”.
EnglishIn my own country the schools do fantastic work in the area of the green flag.
W moim kraju fantastyczną pracę w obszarze zielonej flagi wykonują szkoły.
EnglishWell, Baroness Ashton, on Mr Bouazizi's coffin there was no green flag of Islam.
Cóż, Pani Baronesso Ashton, na trumnie pana Bouaziziego nie leżała zielona flaga islamu.