anglicko-polsko překlad pro "fond"

EN

"fond" polský překlad

volume_up
fond {příd. jm.}

EN fond
volume_up
{přídavné jméno}

volume_up
miły {příd. jm. m.}
To miłe wspomnienia przeszłych czasów.
volume_up
czuły {příd. jm. m.}

Synonyma (anglicky) pro "fond":

fond

Příklady použití pro "fond" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishPresident van Rompuy, you are on record as having said that you are not fond of politicians with a vision.
Panie Przewodniczący Van Rompuy, powiedział Pan kiedyś, że nie przepada za politykami z wizją.
EnglishI was very fond of this space because it's the first massive industrial complex I found on my own that is abandoned.
Bardzo polubiłam tę przestrzeń, bo to pierwszy większy opuszczony kompleks przemysłowy, który sama znalazłam.
EnglishI have always been rather fond of this organisation.
EnglishAnd you might think I'm very fond of pigs, but actually -- well, I am a little bit -- but I'm more fond of raw materials in general.
Możecie sobie Państwo pomyśleć, że przepadam za świniami, owszem, trochę tak, ale na ogół bardziej lubię surowce.
EnglishOtherwise, we will not be able to speak of the rule of law, which we are so fond of talking and teaching others about.
W przeciwnym bowiem razie nie będziemy mogli mówić o praworządności, o której tak chętnie mówimy i której chętnie uczymy innych.
EnglishIt's a fond memory of times past.
To miłe wspomnienia przeszłych czasów.
EnglishEinstein was fond of this idea.
EnglishOtherwise there is no rule of law, something we are so fond of talking about, even if the EU is not a state as such.
W przeciwnym razie nie mielibyśmy do czynienia z państwem prawa, czymś, z czego możemy być dumni, nawet jeżeli UE nie jest państwem jako takim.
EnglishOn the other hand, we have someone like Ted Bundy; Ted Bundy was very fond of abducting and raping and torturing and killing young women.
Z drugiej strony mamy kogoś takiego jak Ted Bundy. ~~~ Ted Bundy bardzo lubił porywać i gwałcić, torturować oraz mordować młode kobiety.
English. - (FR) I am delighted to be able to reply to Mrs Doyle, of whom I am very fond and for whom I have a great deal of affection.
urzędujący przewodniczący Rady. - (FR) Z radością udzielę odpowiedzi pani poseł Doyle, do której czuję wielką sympatię.
Englishto be fond of sb
Englishto be fond of sth
EnglishThen we will see whether our partnership with the Russian people - of whom we are very fond - can be expanded into a genuine partnership with the Russian state.
Potem zobaczymy, czy nasze partnerstwo z Rosjanami - których bardzo lubimy - będzie można rozszerzyć na prawdziwe partnerstwo z rosyjskim państwem.
EnglishHuman security is something which I am personally very fond of, because it must be promoted: freedom from want and freedom from fear as a good of foreign and security policy.
Jest to sprawa, którą uważam osobiście za bardzo ważną, gdyż trzeba działać na jej rzecz: wolność od niedostatku i wolność od strachu są celami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.