anglicko-polsko překlad pro "farm"

EN

"farm" polský překlad

volume_up
farm {podstatné jméno}
volume_up
farm {příd. jm.}
volume_up
to farm {tranz. sl.}
volume_up
to farm {intranz. sl.}
PL

"farma" anglický překlad

EN farm
volume_up
{podstatné jméno}

farm (také: household)
This means that my brother's farm in that area is at risk.
Oznacza to, że położone na tym obszarze gospodarstwo mojego brata jest zagrożone.
Today, those who leave their farm to their children risk leaving them with a handful of debts.
Dzisiaj ci, którzy zostawiają swoje gospodarstwo swoim dzieciom, ryzykują pozostawienie ich z szeregiem długów.
It was essentially an organic farm.
Takie ekologiczne gospodarstwo.
farm (také: homestead, ranch)
The farm and its 2000 acres were a gift from the Johnsons....
Farma i jej 2000 akrów była podarunkiem od rodziny Johnsonów....
It is not a farm and it is really also a challenge.
Nie jest to farma i jest to również prawdziwe wyzwanie.
This is a farm in the Shenandoah Valley of Virginia.
To farma w dolinie Shenandoah w Wirginii.
Państwowe Gospodarstwo Rolne
I was on a farm in Ireland recently and they could not renew their EUR 25 000 overdraft.
Niedawno odwiedziłam pewne gospodarstwo rolne w Irlandii, którego właściciele nie mogli odnowić przyznanego im wcześniej limitu przekroczenia stanu konta w wysokości 25 tysięcy euro.
We should not care whether a farm is large or small; instead we should be concerned with whether it is run in an economically sound manner.
Nie powinniśmy zajmować się tym, czy gospodarstwo rolne jest duże czy małe; powinno nas obchodzić jedynie to, czy jest dobrze zarządzane.
farm (také: manor, grange)
Now like at the end of George Orwell's 'Animal Farm' the pigs have become men and the men pigs.
Teraz, tak jak w zakończeniu książki George'a Orwella "Folwark zwierzęcy”, świnie stały się ludźmi, a ludzie świniami.
In this respect, the European Union is not unlike George Orwell's Animal Farm, where all animals are equal but some are more equal than others.
Pod tym względem w Unii Europejskiej jest jak w "Folwarku zwierzęcym” George'a Orwella - wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze.
I am reminded of that terrifying closing scene of Orwell's 'Animal Farm' where the animals look from man to pig and pig to man and find that they cannot tell which is which.
Przypomina mi się przerażająca scena końcowa "Folwarku zwierzęcego” Orwella, gdzie zwierzęta patrzą to na świnię, to na człowieka i stwierdzają, że nie mogą ich odróżnić.
farm
farm (také: hamlet, wick)

Synonyma (anglicky) pro "farm":

farm

Synonyma (polsky) pro "farma":

farma

Příklady použití pro "farm" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishTo be effective, the capping of single farm payments will need to be severe.
Limitowanie płatności jednolitych musiałoby być surowe, aby mogło być skuteczne.
EnglishNotwithstanding its relatively modest share of the farm budget, it must be said.
Należy dodać, że mimo dość skromnych udziałów w budżecie przeznaczonym na rolnictwo.
English" Now he ruins himself for the woman from the city - Money-lenders strip the farm - "
" Teraz rujnuje siebie dla kobiety z miasta - pożyczkodawcy rozbiorą farmę - "
EnglishThere is therefore provision for the health of both pet and farm animals.
Jest to więc również przykład dbałości o zdrowie zwierząt domowych i hodowlanych.
EnglishWe would also have succeeded in locking in real farm reform in the United States.
Udałoby nam się także zapewnić rzeczywistą reformę polityki rolnej Stanów Zjednoczonych.
EnglishHe somehow had to escape that hard-scrabble farm from which he was born.
Musiał w jakiś sposób uciec od tego zgrzebnego gospodarstwa, w którym się urodził.
EnglishIt can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.
Może to uczynić przedłużając termin Programu gospodarki odpadami rolnymi.
EnglishWe remember the stud farm associations and the golf clubs, and all that goes with them.
Pamiętamy stowarzyszenia ze stadnin koni i kluby golfowe - wszystko opiera się na nich.
EnglishIt's not a competition with rural farm; it's actually reinforcements.
Nie jest to konkurencja z wiejskimi farmami, tak naprawdę to tylko wsparcie.
EnglishThat means it takes fifteen pounds of wild fish to get you one pound of farm tuna.
Aby otrzymać kilogram hodowlanego tuńczyka trzeba go nakarmić 15 kilogramami mniejszych rybek.
English50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG - UK Tel: +44 1494 567 444
50- 100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG - UK Tel: +44 1494 567 444
EnglishTrade unions might be forgiven for thinking that they are suddenly living on Animal Farm.
Związkom zawodowym można wybaczyć skojarzenie, jakoby nagle żyły na folwarku zwierzęcym.
EnglishBut they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise;
Ale oni zaniedbawszy odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego;
EnglishOnly their single farm payment keeps them going by subsidising production.
Tylko dzięki płatnościom jednolitym mogą ominąć dotowanie produkcji.
English50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG - UK Tel: +44 1 494 567 567
50- 100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG - UK Tel: +44 1 494 567 567
English50-100 Holmers Farm Way High Wycombe UK - HP12 4EG Buckinghamshire Tel: +44 1 494 567 567
50- 100 Holmers Farm Way High Wycombe UK - HP12 4EG Buckinghamshire Tel: +44 1 494 567 567
EnglishSo he moved back to the farm, and, long story short, they now have seven acres under cultivation.
A więc przeniósł się na farmę i krótko mówiąc, uprawiają teraz siedem akrów.
EnglishFarm structure surveys and the survey on agricultural production methods (
Badania struktury gospodarstw rolnych i metod produkcji rolnej (
EnglishEvery step of the industry's chain of production is regulated, 'from farm to fork' so to speak.
Każdy element łańcucha produkcji jest regulowany, "od pola do stołu”.
EnglishThey cannot really alter much on the farm within a short space of time.
Nie mogą przecież dużo zmienić na swej farmie w krótkim czasie.