anglicko-polsko překlad pro "faith"

EN

"faith" polský překlad

volume_up
faith {podstatné jméno}
PL

EN faith
volume_up
{podstatné jméno}

faith (také: belief, credence, fay, troth)
His faith and his words alone unsettled the intolerant regimes.
Jego wiara i słowa wystarczyły, aby wywołać niepokój nietolerancyjnych reżimów.
Not that we have lordship over your faith, but are helpers of your joy: for in faith ye stand fast.
Nie iżbyśmy panowali nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy pomocnikami wesela waszego; bo wiarą stoicie.
for we say, To Abraham his faith was reckoned for righteousness.
Gdyż mówimy, iż wiara Abrahamowi jest przyczytana za sprawiedliwość.

Synonyma (anglicky) pro "faith":

faith

Příklady použití pro "faith" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThey do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.
Nie usprawiedliwiają, a udawanie, że tak jest to wielka nielojalność wobec ludzi.
EnglishIt entails the consolidation of relations in good faith between the EU's institutions.
Obejmuje ona zacieśnianie relacji w dobrej wierze między unijnymi instytucjami.
EnglishOpen ye the gates, that the righteous nation which keepeth faith may enter in.
Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy.
EnglishI do not speak in bad faith; all I am saying is that we could ask him that question.
Nie mówię tego w złej wierze; mówię tylko, że możemy mu zadać takie pytanie.
EnglishYou must protect those who have complied, in good faith, with this legislation.
Należy chronić tych, którzy w dobrej wierze spełnili wymagania przedmiotowych przepisów.
EnglishI have therefore tried to increase legal protection for exporters acting in good faith.
Dlatego chciałem zwiększyć ochronę prawną eksporterów działających w dobrej wierze.
EnglishTry your own selves, whether ye are in the faith; prove your own selves.
Doświadczajcie samych siebie, jeźli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie.
EnglishPoliticians should also have faith in the decisions of the safety authorities.
Politycy powinni wierzyć w decyzje wydawane przez organy bezpieczeństwa.
EnglishIt is my experience that more and more people are losing faith and trust in institutions.
Z mojego doświadczenia wynika, że coraz więcej ludzi traci wiarę w instytucje.
EnglishThis will cause farmers to lose faith in the institutions of the European Union.
To spowoduje, że rolnicy stracą wiarę w instytucje Unii Europejskiej.
EnglishWell, I'd like to give you a brand-new merlot Brougham, as a sign of good faith.
Cóż, chciałbym dać ci nowy model merlot Brougham, w dowód wierności.
EnglishThey must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
Trzeba im pozwolić pozostać razem, aby mogli praktykować swoją wiarę.
EnglishWe are placing our faith in the younger generation and in these two marvellous programmes.
Pokładamy naszą wiarę w młodym pokoleniu i w tych dwóch cudownych programach.
EnglishWe must waste no time in ensuring that the people recover their faith in Europe once more.
Nie wahajmy się dążyć do sytuacji, która pozwoli ludziom przywrócić wiarę w Europę.
EnglishOne man hath faith to eat all things: but he that is weak eateth herbs.
Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada.
English'It would be a miracle if we completed our mission in two years,' says Mr Faith.
Jak stwierdził, zakończenie misji w ciągu dwóch lat byłoby cudem.
EnglishSo then they that are of faith are blessed with the faithful Abraham.
A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wiernym Abrahamem.
EnglishMr Barroso, the PPE Group has faith in you; it asks you to be bold, to reform.
Panie przewodniczacy Barroso! Grupa PPE daje panu kredyt zaufania.
EnglishLet us establish a broad inter-faith dialogue under the auspices of the EU.
Doprowadźmy do szerokiego dialogu między religiami pod auspicjami UE.
Englishand the law is not of faith; but, He that doeth them shall live in them.
Ale zakon nie jestci z wiary; lecz "człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie".