anglicko-polsko překlad pro "to expend"

EN

"to expend" polský překlad

EN to expend
volume_up
[expended|expended] {sloveso}

volume_up
wydać {doko. slov.}
From my own constituency of Ireland South, something like EUR 70 million has been raised and expended in looking after children and improving the conditions in which they live in their orphanages.
W moim okręgu wyborczym w południowej Irlandii udało się zebrać około 70 milionów euro, które wydano na opiekę nad dziećmi i poprawę warunków życia w sierocińcach.
to expend (také: to give, to hallow, to give over)
to expend (také: to outlay, to disburse)
So the resources that are being expended by the Ombudsman to serve citizens go far beyond merely the number of complaints that are handled, and I would like this august body to bear that in mind.
Zatem środki wydatkowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w służbie obywatelom wykraczają znacznie poza liczbę rozpatrywanych skarg i chciałbym, aby dostojne zgromadzenie miało to na uwadze.