anglicko-polsko překlad pro "to ensue"

EN

"to ensue" polský překlad

EN to ensue
volume_up
[ensued|ensued] {sloveso}

The attempted coup at the beginning of February by armed rebel movements and ensuing events have served to reinforce this conviction.
Planowany na początku lutego przez uzbrojonych rebeliantów zamach stanu i wydarzenia, które potem nastąpiły, znacznie umocniły to przekonanie.
to ensue (také: to set in, to eventuate)

Příklady použití pro "to ensue" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIf the system outlined were actually introduced, a wave of bankruptcies would ensue.
Gdyby rzeczywiście wprowadzono system w tym kształcie, to mielibyśmy falę bankructw.
English(GA) When the rainy season ends will war not ensue between government forces and rebel forces?
(GA) Czy gdy minie pora deszczowa, nie wybuchnie wojna pomiędzy siłami zbrojnymi rządu a rebeliantami?
EnglishMrs Angelilli's excellent report will become truly valuable if legislative steps ensue.
Wspaniałe sprawozdanie pani Angelilli stanie się rzeczywiście wartościowe, jeśli wynikną z niego środki legislacyjne.
EnglishI look forward to the debates that will now ensue.
Oczekuję debat, które teraz nastąpią.
EnglishDramatic scenes sometimes ensue when children are taken from their mothers by the police, social workers or court officials.
Dochodzi niekiedy do drastycznych scen, gdy dzieci odbierane są matkom przez policję czy przez funkcjonariuszy służb socjalnych, bądź urzędników sądowych.