anglicko-polsko překlad pro "deposits"

EN

"deposits" polský překlad

volume_up
deposit {podstatné jméno}

EN deposits
volume_up
{množné číslo}

deposits
volume_up
depozyty {ž mn. č.}
fixed-term deposits in an amount of EUR 214 billion matured and new deposits in the same amount were collected.
depozytów terminowych w kwocie 214 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę.
M1 has been defined as currency in circulation plus overnight deposits.
Agregat M1 obejmuje gotówkę w obiegu i depozyty 24-godzinne.
Banks which receive deposits must declare them.
Banki, otrzymujące depozyty, muszą je zgłosić.

Příklady použití pro "deposits" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMountain ranges, plate tectonics, moves the continents around, forms ore deposits.
Łańcuch górskie, tektonika płyt przemieszcza kontynenty, tworzy złoża rud.
EnglishLuxembourg deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Luksemburg składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishThe United Kingdom deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Wielka Brytania składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishPortugal deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Portugalia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishItaly deposits the instruments of ratification of the the Treaty of Amsterdam.
Włochy składają instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishIt has some of the world's largest deposits of oil, coal, iron and gold.
Posiada część najstarszych światowych złóż ropy, węgla, żelaza i złota.
EnglishRomania is not one of the states with a large number of deposits in excess of EUR 50 000.
Rumunia nie należy do państw o dużej liczbie depozytów przekraczających 50 tysięcy euro.
EnglishFinland deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Finlandia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishGermany deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Niemcy składają instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishIreland deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Irlandia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishThe Netherlands deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Holandia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishAustria deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Austria składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishSpain deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Hiszpania składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishCleaning reservoirs of these deposits will be very costly and there are no technologies to do this.
Oczyszczenie z tych osadów zbiorników będzie bardzo kosztowne, a i metod brakuje.
EnglishSweden deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Szwecja składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishBelgium deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Belgia składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishFrance deposits the instruments of ratification of the Treaty of Amsterdam.
Francja składa instrumenty ratyfikacji traktatu amsterdamskiego.
EnglishFinally, you should have also decided to introduce guarantees for bank deposits.
Wreszcie, powinien pan także podjąć decyzję dotyczącą wprowadzenia gwarancji dla depozytów bankowych.
EnglishBut what I can also say, this business of deposits, here it is about solidarity.
Ale powiem także, że ta cała działalność związana z depozytami - to tutaj potrzebna jest solidarność.
EnglishIt is caused by deposits of mineral crystals in the joint.
Choroba ta jest spowodowana przez odkładanie się złogów krystalicznych w stawie.