anglicko-polsko překlad pro "dementia"

EN

"dementia" polský překlad

volume_up
dementia {podstatné jméno}
EN

dementia {podstatné jméno}

volume_up
Dementia means great suffering for millions of Europeans and their families.
Demencja oznacza poważne cierpienie dla milionów Europejczyków i ich rodzin.
Elderly people with dementia RISPERDAL CONSTA is not for use in elderly people with dementia.
Pacjenci w podeszłym wieku z demencją Leku Rispolept Consta nie należy podawać pacjentom z demencją.
ABILIFY is not approved for the treatment of dementia-related psychosis.
ABILIFY nie jest zatwierdzony w leczeniu psychoz związanych z demencją.
Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies
Choroba Parkinsona i otępienie z obecnością ciał Lewy’ ego
if you have Parkinson's disease or Dementia.
jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę Parkinsona lub otępienie.
Dementia associated with Parkinson's Disease
ADCS- CGIC ADCS- CGIC ADAS- Cog Otępienie związane z

Synonyma (anglicky) pro "dementia":

dementia

Příklady použití pro "dementia" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishEvery year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
Co roku na jakąś formę demencji zapada w Unii Europejskiej 1,4 miliona osób.
EnglishPrometax is used for the treatment of dementia in patients with Parkinson's disease.
Prometax jest stosowany w leczeniu otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona.
EnglishExelon is used for the treatment of dementia in patients with Parkinson's disease.
Exelon jest stosowany w leczeniu otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona.
EnglishAlzheimer's disease was, and is, the main cause of dementia in all countries.
Choroba Alzheimera była i jest podstawową przyczyną demencji we wszystkich krajach.
EnglishThere are 50 000 people in Ireland caring daily for dementia sufferers.
W Irlandii osobom cierpiącym na demencję codzienną opiekę zapewnia 50 tysięcy osób.
EnglishYou should not take risperidone if you have dementia caused by stroke.
Pacjenci z otępieniem spowodowanym udarem nie powinni przyjmować rysperydonu.
EnglishStatistics on the number of people diagnosed with dementia reveal the enormity of the problem.
Dane statystyczne dotyczące zachorowań na demencje wskazują ogrom tego problemu.
EnglishAnd he studied Alzheimer's patients that had frontal temporal lobe dementia.
Badał pacjentów z chorobą Alzheimera i otępieniem czołowo-skroniowym.
EnglishPersistent aggression in patients with moderate to severe Alzheimer's dementia
Uporczywa agresja u pacjentów z otępieniem typu Alzheimer’ a w stopniu umiarkowanym do ciężkiego
EnglishINVEGA has not been studied in elderly patients with dementia.
Nie badano stosowania produktu INVEGA u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem.
EnglishMr President, I am going to talk about Alzheimer's disease and other forms of dementia.
Panie Przewodniczący! Moje wystąpienie poświęcę chorobie Alzheimera i innym formom demencji.
EnglishI therefore strongly welcome this European initiative on dementia.
Dlatego z wielkim zadowoleniem przyjmuję tę europejską inicjatywę dotyczącą demencji.
EnglishSymptomatic treatment of mild to moderately severe Alzheimer's dementia.
Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.
EnglishIn Europe, 9.9 million people suffer from dementia and many of them have Alzheimer's disease.
W Europie na demencję cierpi 9,9 miliona osób, z czego wiele cierpi na chorobę Alzheimera.
EnglishHow does Axura work Axura belongs to a group of medicines known as anti-dementia medicines.
Co to jest lek Axura Axura należy do grupy leków przeciw otępieniu.
EnglishAction to support people suffering from dementia could be developed in this context.
W ramach tego obszaru można by rozwinąć działalność dotyczącą wspierania osób cierpiących na demencje.
EnglishMadam President, Alzheimer's and other dementia-related diseases are dreadful.
Pani przewodnicząca! Choroba Alzheimera i pozostałe schorzenia o charakterze demencji są rzeczą straszną.
EnglishWe need a joint European strategy in the fight against dementia.
Wspólna strategia europejska w walce z demencjami jest koniecznością.
EnglishThymanax should not be used in elderly patients with dementia.
Preparatu Thymanax nie należy stosować u osób starszych z otępieniem.
EnglishValdoxan should not be used in elderly patients with dementia.
Preparatu Valdoxan nie należy stosować u osób starszych z otępieniem.