anglicko-polsko překlad pro "cultural differences"

EN

"cultural differences" polský překlad

EN cultural differences
volume_up
{množné číslo}

cultural differences
As we have experienced, cultural differences can escalate at any time.
Doświadczyliśmy niedawno tego, że różnice kulturowe mogą eskalować w każdej chwili.
I knew even then that I would encounter cultural differences and misunderstandings, but they popped up when I least expected it.
Już wtedy wiedziałam, że czekają mnie różnice kulturowe i wynikające z nich nieporozumienia, ale pojawiały się one w najmniej oczekiwanych momentach.
(DE) Madam President, the matter of maternity protection should remain a matter for the Member States on account of the cultural differences in Europe.
Sprawa ochrony kobiet w okresie macierzyństwa powinna pozostać sprawą państw członkowskich ze względu na różnice kulturowe w Europie.

Podobné překlady pro "cultural differences" polsky

cultural přídavné jméno
Polish
differences podstatné jméno
to difference sloveso
difference podstatné jméno

Příklady použití pro "cultural differences" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe should strive to resolve this problem, in spite of cultural differences.
Mimo różnic kulturowych należy dążyć do rozwiązania tego problemu.
EnglishWe must also respect the diverse social and cultural differences of various Member States.
Musimy też respektować rozliczne różnice społeczne i kulturowe w poszczególnych państwach członkowskich.
EnglishWe must also acknowledge that there are cultural differences which sometimes seem irreconcilable.
Musimy również zdać sobie sprawę z różnic kulturowych, które czasem wydają się nie do pogodzenia.
EnglishWorking in the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, I have repeatedly experienced cultural differences and their consequences.
Pracując we Wspólnym Zgromadzeniu Parlamentarnym AKP-UE, wielokrotnie doświadczyłem różnic kulturowych i ich skutków.
EnglishLearning other peoples' languages is a way of helping us to understand each other better and overcome our cultural differences.
Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych.
EnglishRather, thanks to their enforced conformity and the fact that they ignore cultural differences, they helped to create it.
W związku z charakteryzującymi je wymuszonym konformizmem i ignorowaniem różnic kulturowych, przyczyniły się one wręcz do powstania kryzysu.
EnglishWe must also seek to amend the negative image of women that has arisen through cultural differences and racial and ethnic discrimination.
Musimy także dążyć do zmiany negatywnego wizerunku kobiet, który powstał w wyniku różnic kulturowych i rasowych oraz dyskryminacji etnicznej.
EnglishSecondly, the explanation that, due to cultural differences, a constitution may be, let us say, free from criticism, is pure constitutional relativism.
Po drugie, tłumaczenie, że z racji różnic kulturowych dana konstytucja nie może być przedmiotem krytyki, jest relatywizmem konstytucyjnym w czystej formie.
EnglishThis is exactly what we need to generate the will to live together in mutual respect and appreciation of our ethnic, linguistic, cultural and religious differences.
Właśnie nad tym musimy pracować - nad chęcią wspólnego życia we wzajemnym szacunku i zrozumieniu naszych różnic etnicznych, językowych, kulturowych oraz religijnych.
English(RO) This conflict, which has lasted a very long time, is based on problems to do with territory, as well as cultural differences which are sometimes treated in an exaggerated manner.
(RO) Obecny konflikt, który trwał bardzo długo, wynika z problemów terytorialnych oraz różnic kulturowych, które niekiedy są traktowane z przesadą.
EnglishWe are not prepared to agree on the necessity of standardising all the products, as they should reflect social and cultural differences in the various countries.
Nie jesteśmy przygotowani do tego, by uznać konieczność standaryzowania wszystkich produktów, jako że powinny być one odbiciem społecznych i kulturowych różnic w różnych krajach.
EnglishPerhaps it is because of cultural differences, as Shiite theology and European humanism, PostEnlightenment thinking, are pretty much at odds with one another.
Być może jest to spowodowane różnicami kulturowymi, ponieważ nurty takie, jak teologia szyizmu i europejski humanizm, filozofia myślenia postoświeceniowego są w stosunku do siebie sprzeczne.