anglicko-polsko překlad pro "cultural area"

EN

"cultural area" polský překlad

volume_up
cultural area {podstatné jméno}

EN cultural area
volume_up
{podstatné jméno}

cultural area (také: culture area)

Podobné překlady pro "cultural area" polsky

cultural přídavné jméno
Polish
area podstatné jméno

Příklady použití pro "cultural area" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIndeed, this issue is of major importance for the emergence of a European cultural area.
Faktycznie ta kwestia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju europejskiego obszaru kulturalnego.
EnglishI'm from a completely different cultural area, maybe you noticed?
Jestem z całkowicie odmiennego kręgu kulturowego, może zauważyliście?
EnglishThe only condition is that they should be offered beforehand the simplest possible opportunity to find out about the cultural wealth in the area where they live.
Jedynym warunkiem jest jak najwcześniejsze umożliwienie obywatelom odkrycia kulturowego bogactwa regionu, w którym mieszkają.
EnglishClose cooperation with existing initiatives in the area of cultural heritage, such as UNESCO World Cultural Heritage, may be a more effective approach.
Bardziej skuteczną metodą może być bliska współpraca z już istniejącymi inicjatywami z obszaru dziedzictwa kulturowego, takimi jak Światowe Dziedzictwo Kulturowe UNESCO.
EnglishThe Community may only act in the area of cultural policy when its resources supplement and support the actions of individual countries, but do not replace them.
Wspólnota może podejmować działania w dziedzinie polityki kulturalnej jedynie wówczas, gdy jej środki uzupełniają i wspierają, a nie zastępują działania poszczególnych krajów.
EnglishCooperation in the area of cultural projects plays a vitally important role in supporting cultural dialogue and mutual understanding between the countries of the Danube Region.
Współpraca na polu projektów kulturalnych odgrywa bardzo ważną rolę we wspieraniu dialogu kulturowego i wzajemnego zrozumienia między krajami w regionie Dunaju.
EnglishWhile only 3.1% of the EU's active population may be directly generating monetary value in the cultural area, their impact is noticeable almost in every aspect of our lives.
Jakkolwiek tylko 3,1% aktywnej zawodowo populacji UE generuje bezpośrednio wartość pieniężną w obszarze kultury, jej wpływ jest zauważalny niemal w każdym aspekcie naszego życia.