anglicko-polsko překlad pro "to contaminate"

EN

"to contaminate" polský překlad

EN to contaminate
volume_up
[contaminated|contaminated] {sloveso}

1. "pollute"

to contaminate (také: to defile)
volume_up
zanieczyścić {doko. slov.}
Very critically, how do we protect it, if we find it, and not contaminate it?
Szalenie istotne: jak je ochronić, nie zanieczyścić, gdy już je znajdziemy?
And then, secondly, getting back to that earlier point that I made about the preciousness of any life that we may find on Mars, we don't want to contaminate it.
Nawiązując do ochrony życia, które możemy znaleźć na Marsie, nie chcemy go zanieczyścić.
Make sure that neither alcohol nor other disinfectants or other substances contaminate the insulin.
Należy upewnić się, że insulina nie została zanieczyszczona alkoholem, innym środkiem odkażającym, bądź inną substancją.
to contaminate
volume_up
zatruć {doko. slov.}
to contaminate (také: to flyblow, to smudge, to defile, to foul)
volume_up
zanieczyszczać {nedoko. slov.}
Antibiotics, clenbuterol, growth hormones, even the remains of other animals, are used, and this is what the United Kingdom's contaminated feed problem from the 1990s was all about.
Stosuje się antybiotyki, klenbuterol, hormony wzrostu, a nawet szczątki innych zwierząt i od lat 90. XX wieku na tym polega cały problem związany z zanieczyszczaniem pasz w Wielkiej Brytanii.
to contaminate (také: to envenom, to embitter, to poison)
volume_up
zatruwać {nedoko. slov.}

2. "with radiation"

to contaminate (také: to condemn, to sentence)
volume_up
skazać {doko. slov.}
to contaminate (také: to corrupt)
volume_up
skazić {doko. slov.}
Ladies and gentlemen, Spanish cucumbers were not contaminated.
Panie i Panowie! Hiszpańskie ogórki nie były skażone.
In many countries people do this because the groundwater sources have been contaminated by pollution.
W wielu krajach ludzie robią tak, ponieważ źródła wód podziemnych zostały skażone zanieczyszczeniami.
Nie były skażone!

3. "person, animals"

to contaminate
volume_up
napromieniować {doko. slov.}

Příklady použití pro "to contaminate" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMake sure that neither alcohol nor other disinfectants or other substances contaminate the insulin.
Insuman Comb 25 we wstrzykiwaczach, OptiSet, nie jest przeznaczony do mieszania z innymi insulinami.
EnglishIt is pleasing to see that a number of amendments that tended to contaminate this text have been withdrawn.
Z zadowoleniem należy przyjąć rezygnację z wielu poprawek, których zadaniem było popsucie tego tekstu.
EnglishMake sure that neither alcohol nor other disinfectants or other substances contaminate the insulin.
Należy upewnić się, że insulina nie została zanieczyszczona alkoholem, innym środkiem odkażającym, bądź inną substancją.
EnglishMake sure that neither alcohol nor other disinfectants or other substances contaminate the insulin.
Należy upewnić się, że insulina nie została zanieczyszczona alkoholem lub innym środkiem odkażającym, bądź inną substancją.
EnglishWe should not be worrying about things like that, but only about things where there is justified concern that they may contaminate the soil.
Nie powinniśmy martwić się podobnymi sprawami; powinniśmy martwić się tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona obawa zanieczyszczenia gleby przez zakłady produkcyjne.
EnglishIt was also an expression of condemnation of the strategy of those who wanted to contaminate this discussion with a divisive agenda which had nothing to do with it.
Stanowił również wyraz potępienia dla działań tych, którzy zamierzali zakłócić tę debatę spornymi zagadnieniami, które nie miły z nią nic wspólnego.
EnglishThe immediate problem is that the EU's ambitions are now beginning to contaminate NATO, and I am seriously concerned that this will affect the way the 60th anniversary goes.
Najpilniejszy problem polega na tym, że ambicje UE zaczynają mieć wpływ na NATO, i mam poważne obawy, iż wpłynie to na przebieg 60. rocznicy sojuszu.
English- Madam President, Mr Graefe zu Baringdorf's allegation of deliberate mixing of this contaminate into feed is contemptible and unworthy of any professional politician.
Pani przewodnicząca! Oskarżenie pana Graefe zu Baringdorfa o celowe domieszanie tego zanieczyszczenia do paszy jest niegodziwe i niewarte zawodowego polityka.
EnglishAnd also, as an increase in extreme weather events due to climate change, they're expecting more waves to come in over the fringing reef, which will contaminate their fresh water supply.
I jako że wzrost ekstremalnych, zjawisk pogodowych powoduje zmiany klimatu, oczekują, że coraz więcej fal przełamie barierę raf, co z kolei zanieczyści ich zapasy słodkiej wody.