anglicko-polsko překlad pro "click"

EN

"click" polský překlad

volume_up
click {podstatné jméno}

EN click
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

click (také: bang, fizz, flick, pop)
(Laughter) (Buzzing) (Click, click, bang) (Laughter) (Applause) Thank you.
(śmiech) (bzyczenie) (trzask, trzask, strzał) (śmiech) (oklaski) Dziękuję.
You will then hear a ‘click’ as the needle is released, and you will feel a small prick as the needle advances.
Słychać trzask, gdy igła zostanie uwolniona, a pacjent odczuje lekkie ukłucie podczas wprowadzania igły pod skórę.
click (také: clatter, knock, patter, ping)
click (také: clang, clank, twang, clink)
click
click
But where does this sound, commonly described as a click, come from?
Ale skąd ten głos, powszechnie opisywany jako pstryk, się wywodzi?
The click is the modern triumphal clarion proceeding us through life, announcing our entry into every lightless room.
pstryk jest nowoczesną triumfalną trąbą pchającą nas przez życie, ogłaszającą nasze wejście do każdego nieoświetlonego pokoju.
click
The first day they would take a hike, and it was, click, click, click, click.
Pierwszego dnia ulotnili się i wszystko, co robili, to: klik, klik, klik.
After a click, there should be one final tightening to ensure that the pump is securely screwed in place.
Przy prawidłowym wykonaniu tej czynności usłyszeć można dźwięk „ klik ”.
It gets a click sound and comes for the food reward.
Szczur słyszy klik i przychodzi po nagrodę-smakołyk.

2. IT

click
You see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.
Otóż ten komunikat dotarł o jedno kliknięcie za daleko, a ono znowu o jedno za daleko.
This represents the highest amount that you'll ever pay for an ad click.
Jest to najwyższa kwota, jaką zamierzasz płacić za kliknięcie reklamy.
With cost-per-click bidding, you're charged only when someone clicks your ad.
Dzięki określaniu stawek kosztu kliknięcia płacisz tylko za kliknięcie reklamy przez użytkownika.
click

Příklady použití pro "click" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishClick the Windows Start button, click All Programs, and then click Windows Update.
W systemie Windows kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update.
EnglishClick here.
Operatory wyszukiwania umożliwiają znalezienie dokładnie tego, czego szukasz.
EnglishClick here.
Więcej informacji na temat korzystania z nich znajdziesz w naszych Centrach pomocy.
EnglishF Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.
F Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.
EnglishIs it possible to turn the black dose knob back if I click too many times?
Czy można cofnąć pokrętło do ustawiania dawki, jeżeli kliknie się zbyt wiele razy?
EnglishPoint your mouse to a collection name, and click the drop-down arrow to open the menu.
Wskaż myszą nazwę kolekcji i kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby otworzyć menu.
EnglishIt'll show you another way to verify conversion tracking without costing you a click.)
Więcej informacji na temat instalowania bloku tekstowego Statystyka witryn Google.
EnglishPush your thumb away from you as far as it will go and you hear a click.
Przesunąć kciuk we wgłębieniu od siebie – aż do oporu, do usłyszenia kliknięcia.
EnglishYou can click any of those to go out and read the article at the source.
Po kliknięciu możemy się przenieść na stronę źródłową artykułu, by go przeczytać.
EnglishJust click My collections in the navigation pane on the left of your docs.
Po prostu kliknij Moje kolekcje w okienku nawigacyjnym po lewej stronie dokumentów.
EnglishIn the text box, enter the number of rows you'd like to add and click the Add button.
W polu tekstowym wpisz liczbę wierszy, które chcesz dodać, i kliknij Dodaj.
EnglishTo zoom in and out on your drawings, click the Zoom button in the toolbar.
Aby powiększyć lub pomniejszyć rysunek, kliknij przycisk Powiększ na pasku narzędzi.
EnglishClick the web clipboard icon and select the drawing you want to paste from the menu.
Kliknij ikonę schowka internetowego i wybierz z menu rysunek do wklejenia.
EnglishClick here.
Sugestie użytkowników pomagają w udoskonalaniu wszystkich naszych usług.
EnglishIf you have Analytics and Conversion Tracking accounts, click the link below.
Jeśli masz konto Analytics i konto śledzenia konwersji, kliknij ten link.
EnglishNespo SureClick Pre-filled pen - Read package leaflet before use ENGLISH
Nespo SureClick półautomatyczny wstrzykiwacz - Przeczytaj całą ulotkę przed użyciem
EnglishAranesp SureClick Pre-filled pen - Read package leaflet before use ENGLISH
Aranesp SureClick półautomatyczny wstrzykiwacz - Przeczytaj całą ulotkę przed użyciem
EnglishTo search for an address, enter the street or intersection and click Search Maps.
Aby wyszukać adres, wpisz nazwę ulicy lub skrzyżowania i kliknij przycisk Przeszukaj mapy.
EnglishSelect formatting options from the 'Print settings' window and click the Print button.
Wybierz opcje formatowania w oknie „Ustawienia drukowania” i kliknij przycisk Drukuj.
EnglishClick Verbatim to see results that contain the exact words you searched for.
Kliknij Dokładnie, aby zobaczyć wyniki zawierające dokładnie te słowa, których szukasz.