anglicko-polsko překlad pro "chair"

EN

"chair" polský překlad

volume_up
chair {podstatné jméno}

EN chair
volume_up
{podstatné jméno}

chair (také: armchair)
And the Bertoia chair in the background is my favorite chair.
A to krzesło w tle, Bertoia, jest moim ulubionym.
Let's make the chair griddy." ~~~ They focused on the need.
Zróbmy kraciaste krzesło" Skupiali się na potrzebie.
Then this is a fairly talkative, verbose kind of chair.
Mamy także takie rozgadane, rozwlekłe krzesło.

Příklady použití pro "chair" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMadam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
Pani Przewodnicząca! Jest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
EnglishI would just remind you that all remarks should be addressed through the Chair.
Chciałbym przypomnieć, że wszystkie uwagi powinny być kierowane do przewodniczącego.
EnglishArchie Bunker was shoved out of his easy chair along with the rest of us 40 years ago.
Archie Bunker dostał kopa w tyłek, tak jak i reszta z nas, czterdzieści lat temu.
EnglishThe Council has informed the Chair of the Committee on Foreign Affairs accordingly.
Rada powiadomiła o tym fakcie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.
English(FR) Mr President, I note here the fairness with which you chair these debates.
(FR) Panie przewodniczący! Odnotowuję sprawiedliwość, z jaką przewodzi pan tym debatom.
EnglishTherefore, as chair of the committee, I took over, in line with the Rules of Procedure.
Dlatego też jako przewodniczący komisji przejąłem je, jak przewiduje Regulamin.
EnglishThe chair of Deutsche Bank, Dr Ackermann, is a difficult man to make an impression on.
Na prezesie Deutsche Bank, doktorze Ackermannie, trudno jest zrobić wrażenie.
EnglishAs chair of the Committee, I think that our work does not finish here ...
Jako przewodniczący komisji uważam, że nasza praca nie kończy się na tym etapie...
EnglishI suggest that you establish a university chair in the history of the financial markets.
Proponuję, żeby utworzył pan uniwersytecką katedrę historii rynków finansowych.
EnglishIt's not that he doesn't feel like it, he just doesn't want to use the chair
Nie chodzi o to, że on chce być takim, on po prostu nie chce używać wózka.
EnglishI would also like to warmly welcome the new president who has taken the chair.
Chciałbym również gorąco powitać nowego przewodniczącego, który zaczął kierować obradami.
EnglishMr De Rossa, the Chair fully recognises and indeed shares your position.
Panie pośle De Rossa, Prezydium w pełni uznaje i podziela pańskie stanowisko.
EnglishThe European Union is helping France, Sarkozy and the chair of the G20.
Unia Europejska pomaga Francji, panu Sarkozy'emu oraz przewodniczącemu G-20.
EnglishAs a group chair, you may propose this at any time, Mr Cohn-Bendit.
Jako przewodniczący grupy w każdej chwili pan poseł Cohn-Bendit może to zgłosić.
EnglishI therefore ask to be allowed to transfer the task of rapporteur to the committee chair.
Proszę więc o zezwolenie na przekazanie zadania sprawozdawcy przewodniczącemu komisji.
EnglishThe Chair of the PSE Group, Mr Schulz, has the floor to explain the request.
Oddaję głos przewodniczącemu grupy PSE w celu uzasadnienia wniosku.
EnglishWe could, for example, imagine growing a lamp, a chair, a car or maybe even a house.
Moglibyśmy, na przykład, wyobrazić sobie hodowanie lampy, krzesła, samochodu albo nawet domu.
EnglishMr Gollnisch, I was in the chair when your group was dissolved.
Panie Gollnisch, ja byłem przewodniczącym, kiedy pańska grupa została rozwiązana.
EnglishFor me, too, this is the last week in which I will be allowed to chair the plenary part-sessions.
Dla mnie również będzie to ostatni tydzień przewodniczenia posiedzeniom plenarnym.
EnglishHe is actually the only Conservative MEP who is a committee chair.
Jest jedynym posłem Partii Konserwatywnej w PE, który przewodniczy komisji.