anglicko-polsko překlad pro "C"


Nechceš hledat ten
EN

"C" polský překlad

volume_up
C {podstatné jméno}
PL

"C" anglický překlad

volume_up
C {stř}
EN
volume_up
c {podstatné jméno}
EN
volume_up
C {podstatné jméno}
EN

EN C
volume_up
{podstatné jméno}

1. hudba

C
volume_up
c {podstatné jméno}
C. guilliermondii, C. famata, C. lusitaniae, C. utilis, C. inconspicua and C. dubliniensis.
C. guilliermondii, C. famata, C. lusitaniae, C. utilis, C. inconspicua i C. dubliniensis.
Candida albicans Non-albicans species¶: all C. tropicalis C. parapsilosis C. glabrata C. krusei
Candida albicans Gatunki nie- albicans¶: wszystkie C. tropicalis C. parapsilosis C. glabrata C. krusei
Patient Demographics and Characteristics in C04-001 and C04-002
Dane demograficzne i charakterystyka pacjentów w badaniach C04- 001 i C04- 002
C
volume_up
C {podstatné jméno}
C. guilliermondii, C. famata, C. lusitaniae, C. utilis, C. inconspicua and C. dubliniensis.
C. guilliermondii, C. famata, C. lusitaniae, C. utilis, C. inconspicua i C. dubliniensis.
Candida albicans Non-albicans species¶: all C. tropicalis C. parapsilosis C. glabrata C. krusei
Candida albicans Gatunki nie- albicans¶: wszystkie C. tropicalis C. parapsilosis C. glabrata C. krusei
Patient Demographics and Characteristics in C04-001 and C04-002
Dane demograficzne i charakterystyka pacjentów w badaniach C04- 001 i C04- 002
C
volume_up
do {podstatné jméno}
Store at – 10°C to – 20°C in a freezer in its original packaging.
Przechowywać w zamrażarce w temperaturze – 10°C do – 20°C w oryginalnym opakowaniu.
Store in a freezer at -10°C to -20°C in the original package
Przechowywać w zamrażarce w temperaturze- 10°C do - 20°C w oryginalnym opakowaniu
After first use, the cartridge may be stored for up to 28 days at 2°C - 8°C.
Otwarty lek może być przechowywany maksymalnie 28 dni w temperaturze 2ºC doC.

2. hudba: "note"

C
volume_up
C {stř} (nuta)
C. guilliermondii, C. famata, C. lusitaniae, C. utilis, C. inconspicua and C. dubliniensis.
C. guilliermondii, C. famata, C. lusitaniae, C. utilis, C. inconspicua i C. dubliniensis.
Candida albicans Non-albicans species¶: all C. tropicalis C. parapsilosis C. glabrata C. krusei
Candida albicans Gatunki nie- albicans¶: wszystkie C. tropicalis C. parapsilosis C. glabrata C. krusei
Patient Demographics and Characteristics in C04-001 and C04-002
Dane demograficzne i charakterystyka pacjentów w badaniach C04- 001 i C04- 002

3. vzdělávání, britská angličtina

C

Příklady použití pro "C" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOpinion on investment services and regulated markets (CON/2003/9)OJ C 144, 20.6.2003,
Opinia w sprawie usług inwestycyjnych oraz rynków regulowanych (CON/2003/9)Dz.U.
EnglishPylobactell [ 13Carbon ] -UREA BREATH TEST (13C-UBT) for Helicobacter pylori
Pylobactell [ węgiel 13 ] – MOCZNIKOWY TEST ODDECHOWY na obecność Helicobacter pylori
Englishge improvements in HbA1c compared with patients treated with oral agents alone.
EXUBERA w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami doustnymi, pozwoliło uzyskać większą du
EnglishOpinion on the Council regulations on Greece (CON/2000/12)OJ C 177, 27.6.2000,
Opinia w sprawie rozporządzeń Rady dotyczących Grecji (CON/2000/12)Dz.U.
EnglishSBA-MenC results are available for 177 subjects, anti-PRP results for 178 subjects.
badanych dzieci, natomiast poziomy przeciwciał anty- PRP u 178 badanych.
EnglishFort Dodge Animal Health Holland C. J. van Houtenlaan 36 NL-1381 CP Weesp The Netherlands
Fort Dodge Animal Health Holland CJ van Houtenlaan 36 1381 CP Weesp Holandia
EnglishThe actual amount of 13C in the breath will depend on the type of food that you have eaten.
Ilość węgla - 13 w wydychanym powietrzu zależy od rodzaju spożytego posiłku.
Englishif you have a serious problem with your liver other than chronic hepatitis C.
jeśli występują ciężkie choroby wątroby, inne niż przewlekłe, wirusowe zapalenie wątroby typu
Englishcapsules when administered to children or adolescents with chronic hepatitis C
Viraferon i rybawiryny w kapsułkach u dzieci oraz młodzieży z przewlekłym wirusowym zapaleniem
EnglishKeep your Humalog Mix25 KwikPen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.
Używany Humalog Mix25 KwikPen należy przechowywać w temperaturze pokojowej
EnglishKeep your Liprolog Mix25 KwikPen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.
Używany Liprolog Mix25 KwikPen należy przechowywać w temperaturze pokojowej
EnglishKeep your Liprolog Mix50 KwikPen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.
Używany Liprolog Mix50 KwikPen należy przechowywać w temperaturze pokojowej
EnglishDo not store above 30°C Store in the original package in order to protect from light
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
EnglishOpinion on the harmonised index of consumer prices (HICP) (CON/1998/33)OJ C 14, 19.1.2000,
Opinia w sprawie zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/1998/33)Dz.U.
EnglishOpinion on the harmonised index of consumer prices (HICP) (CON/1998/34)OJ C 285, 7.10.1999,
Opinia w sprawie zharmonizowanego wskaźnika cen detalicznych (HICP) (CON/1998/34)Dz.U.
EnglishI walked away from a job with one of the top firms in D.C., Covington and Burling, six figures.
Zrezygnowałam z pracy i wysokiej pensji w jednej z najlepszych firm w stolicy USA.
EnglishC. injection of 0.25, 0.5 ml or 1 ml, depending on the age and species.
Wstrzykiwać domięśniowo lub podskórnie 0, 25 ml; 0, 5 ml lub 1 ml zależnie od wieku i gatunku.
Englishcapsules when administered to children or adolescents with chronic hepatitis C
z Viraferon i rybawiryny w kapsułkach u dzieci oraz młodzieży z przewlekłym wirusowym zapaleniem
EnglishC., and we float down like birds.
Plan jest tak, żeby nas wyrzucić nad stolicą, a my mamy latać jak ptaki...
EnglishRebetol on its own has no effect on eliminating the hepatitis C virus from the body.
Uważa się, że preparat Rebetol zakłóca produkowanie lub działanie