anglicko-polsko překlad pro "brief"

EN

"brief" polský překlad

volume_up
brief {podstatné jméno}
volume_up
brief {příd. jm.}

EN brief
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

The mandate and brief of the possible new coordinator are also under consideration.
Mandat i zakres obowiązków nowego koordynatora także są rozważane.

2. právo, britská angličtina

brief
volume_up
streszczenie sprawy {stř}

3. britská angličtina

brief (také: assignment, chore, duty, exercise)
I mean, you're elected as Prime Minister with a brief to bat for Britain.
Został pan wybrany premierem z zadaniem wspierania Wielkiej Brytanii.
Brief description: The project "How do you live?" was intended to break down the boundaries between the medium of architecture and that of language.
Zadaniem projektu „How do you live“ było rozwianie granic pomiędzy architekturą a językiem.

Synonyma (anglicky) pro "brief":

brief

Příklady použití pro "brief" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English. - Mr President, I will be brief.
kandydatka na wiceprzewodniczącą Komisji. - Panie przewodniczący! Powiem krótko.
EnglishAs far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
Moim zdaniem, debata na temat procykliczności jest w chwili obecnej zbyt ogólnikowa.
EnglishIt's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
W tzw. pawłowowskim warunkowaniu lęku dźwięk kończy się krótkim wstrząsem.
English. - (DE) Mr President, I will keep this very brief.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Panie przewodniczący! Postaram się mówić krótko.
EnglishMr Preda, that was a very brief question, but it was not a point of order.
Panie Preda, to było bardzo krótkie pytanie, ale nie była to kwestia formalna.
EnglishMr President, I should just like to make one very brief point to the Commissioner.
Panie przewodniczący! Chciałabym skierować jedną bardzo krótką uwagę do pana komisarza.
English(DE) Mr President, I would like to say a few brief words about two subjects.
- (DE) Panie przewodniczący! Chciałabym powiedzieć krótko o dwóch sprawach.
English. - (FR) Mr President, I will be very brief.
w imieniu grupy PPE-DE. - (FR) Panie przewodniczący! Będę mówił bardzo krótko.
EnglishHowever, I have forgotten to say a brief word on the document now accepted.
Zapomniałem jednak przypomnieć pokrótce o dokumencie, który został już zatwierdzony.
EnglishMadam President, I shall be brief, as I accept you do not want a debate.
Pani przewodnicząca! Będę się streszczał, gdyż rozumiem, że nie chce pani debaty.
EnglishMadam President, I will be brief in view of the responses that have already been made.
Pani przewodnicząca! Krótko odniosę się do odpowiedzi, które już zostały udzielone.
English(NL) Madam President, I should like to bring up a few points in this brief debate.
(NL) Pani przewodnicząca! Chciałbym w ramach tej krótkiej debaty poruszyć kilka kwestii.
EnglishI shall be brief now, and address a few issues regarding supervision and governance.
Teraz postaram się już krótko omówić parę zagadnień dotyczących nadzoru i zarządzania.
EnglishMr President, I shall be very brief because I am the author of this question.
Panie przewodniczący! Wypowiem się bardzo krótko, ponieważ jestem autorem tego pytania.
EnglishIn brief, is it not the case that we have deadlock on our hands here?
A zatem, czy nie jest tak, że w tym przypadku znaleźliśmy się w martwym punkcie?
English. - Madam President, I will try to be as brief as possible.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Postaram się, aby moje wystąpienie było jak najkrótsze.
EnglishAddition of brief information of the CV findings in PreSAP (Efficacy and safety of celecoxib
dolaczenie krótkiej informacji o danych dotyczacych ukladu sercowo- naczyniowego
English. - (SL) I shall be very brief in view of the late hour.
urzędujący przewodniczący Rady. - (SL) Ze względu na późną porę będę mówił krótko.
EnglishMr President, Commissioner, I would like to make three brief comments.
Panie przewodniczący, panie komisarzu! Chciałbym wygłosić trzy krótkie komentarze.
EnglishIn the brief time that I have available, I would like to mention three points.
W krótkim czasie, jaki mi pozostał, chcę wspomnieć o trzech kwestiach.