anglicko-polsko překlad pro "blame"

EN

"blame" polský překlad

volume_up
blame {podstatné jméno}

EN blame
volume_up
{podstatné jméno}

blame (také: doing, fault, guilt)
Everyone is at fault: we share the blame; the governments are to blame.
Każdy jest w błędzie: wina jest podzielona; rządy powinny być za to obwinione.
It is not my intention to lay the blame on any particular nation.
Moim zamiarem nie jest obarczanie winą żadnego konkretnego narodu.
I do not want to lay the blame for these attacks at the door of the Russian Government.
Nie chcę obarczać winą za te ataki rządu rosyjskiego.
The truth is that if we really want to effect democratic changes in Burma, we must direct our blame and our attention at the Chinese Government.
Prawda jest taka, że jeśli rzeczywiście chcemy wprowadzić zmiany demokratycznie w Birmie, musimy skierować nasze potępienie i naszą uwagę na rząd chiński.

Synonyma (anglicky) pro "blame":

blame

Příklady použití pro "blame" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI am sorry, Mr López Garrido, but it is not us who are to blame, but the Council!
Niestety, zwracam się do pana Lópeza Garrido, to nie nas należy winić, lecz Radę!
EnglishInstead, the governments should be asking themselves this: who is really to blame?
Zamiast tego rządy powinny zapytać siebie samych: kogo naprawdę należy winić?
EnglishSome of our countries in the West are not free from blame for this situation.
Niektóre z naszych państw na Zachodzie nie są wolne od winy za tę sytuację.
EnglishThe blame game between the European institutions is getting us nowhere.
Przerzucanie winy pomiędzy instytucjami europejskimi nigdzie nas nie zaprowadzi.
EnglishAfter disasters of this kind, people's first response is often to find someone to blame.
Po tego rodzaju katastrofach pierwszą reakcją obywateli jest poszukiwanie winnych.
EnglishThese are anti-social, irresponsible actions and we cannot blame the Commission for them.
To są antyspołeczne, nieodpowiedzialne działania i nie można za nie winić Komisji.
EnglishMany people think that agrofuels are to blame for the current food crisis.
Wielu ludzi myśli, że biopaliwa są winne pojawienia się obecnego kryzysu żywnościowego.
EnglishThe day after my best friend kills himself, you`re gonna blame me for that?
Następnego dnia po tym jak mój nalepszy przyjaciel zabił się, chcesz mnie za to obwiniać?
EnglishA great many people are to blame: the political groups and each member.
Wiele osób skłonnych jest obwiniać grupy polityczne i pojedynczych posłów.
EnglishFoods containing chemicals and the polluted environment are to blame for allergies.
Żywność zawiera chemikalia, a zanieczyszczone środowisko jest przyczyną powstawania alergii.
EnglishIt is now Parliament's obligation to protect those who are not to blame.
Obecnie obowiązkiem Parlamentu jest chronienie tych, którzy są niewinni.
EnglishIt is, in my view, not up to us in the first instance to blame one country or the other.
Moim zdaniem nie do nas w pierwszym rzędzie należy obwinianie jednego lub drugiego kraju.
EnglishTherefore there is a little reason to praise or to blame all Irish people.
Z tego względu nie możemy chwalić ani winić wszystkich Irlandczyków.
EnglishI mean, can you blame me for wanting to know if I have your support?
Czy możesz mnie obwiniać za to, że chcę wiedzieć czy mam twoje poparcie?
EnglishUnfortunately, I do not believe that the Czech Republic alone is to blame.
I niestety nie sądzę, że należy obwiniać jedynie Republikę Czeską.
EnglishI have listened to him heaping blame on the Member States, who are responsible for supervision.
Słyszałam, jak zwala winę na państwa członkowskie, które są odpowiedzialne za nadzór.
EnglishThe people who are really to blame for what happened in the past should be punished.
Osoby, które naprawdę ponoszą winę za to, co wydarzyło się w przeszłości, powinni zostać ukarane.
EnglishColleagues, we are partly to blame for nationalism and xenophobia in Europe.
Koleżanki posłanki i koledzy posłowie! Ponosimy część winy za nacjonalizm i ksenofobię w Europie.
EnglishThe only possibility is to blame the entire international community.
Jedyną możliwością jest oskarżenie całej społeczności międzynarodowej.
EnglishThe Prosecutor's Office conducted an inquiry, no one is to blame, but the passport is a fact.
Prokuratora przeprowadziła dochodzenie - nie ma winnych, ale wydanie paszportu jest faktem.