anglicko-polsko překlad pro "behalf"

EN

"behalf" polský překlad

volume_up
behalf {podstatné jméno}
PL

EN behalf
volume_up
{podstatné jméno}

1. "on my own behalf"

behalf
volume_up
imię {stř} (we własnym imieniu)
So I welcome this on behalf of the Commission and on behalf of the High Representative.
Zatem popieram to w imieniu Komisji oraz w imieniu wysokiej przedstawiciel.
on behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, I will speak on behalf of my Group.
w imieniu grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! Zabieram głos w imieniu swojej grupy.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, this is an extraordinary debate.
w imieniu grupy ECR - Panie Przewodniczący! To bardzo niecodzienna debata.

Příklady použití pro "behalf" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

Englishon behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Madam President, I have serious objections.
w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Pani przewodnicząca! Mam poważne zastrzeżenia.
Englishon behalf of the PSE Group. - Mr President, we speak about frozen conflicts.
w imieniu grupy PSE. - Panie przewodniczący! Mówimy o "zamrożonych konfliktach”.
Englishon behalf of the EFD Group. - Mr President, you are all very downbeat this morning.
w imieniu grupy EFD. - Panie przewodniczący! Wszyscy jesteście dziś dość przybici.
EnglishI will therefore proceed directly to those speaking on behalf of the groups.
W związku z czym przejdę bezpośrednio do przemówień w imieniu poszczególnych grup.
EnglishWe are fighting for human rights in our Parliament on behalf of 500 million citizens.
W naszym Parlamencie walczymy o prawa człowieka w imieniu 500 milionów obywateli.
Englishon behalf of the PPE-DE Group. - (HU) Thank you for the floor, Mr President.
w imieniu grupy PPE-DE. - (HU) Panie przewodniczący! Dziękuję za udzielenie głosu.
EnglishI thank you on behalf of those of us who are here because you stood with us.
Dziękuję państwu w imieniu tych spośród nas, którzy są tu dzięki państwa poparciu.
Englishon behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, I had asked for the floor before.
w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! Prosiłem o głos już wcześniej.
EnglishMr Blokland has tabled Amendment 8, on behalf of the Independence/Democracy Group.
Pan poseł Blokland zgłosił w imieniu Grupy Niepodległość / Demokracja poprawkę nr 8.
Englishon behalf of the EFD Group. - Well there is certainly a broad range of opinions here.
w imieniu grupy EFD - Cóż, z pewnością jest wiele różnych opinii w tej sprawie.
Englishon behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, I will speak on behalf of my Group.
w imieniu grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! Zabieram głos w imieniu swojej grupy.
Englishon behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, I will keep this very brief.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Panie przewodniczący! Postaram się mówić krótko.
Englishon behalf of the ALDE Group. - Mr President, is Ahmadinejad better than Gaddafi?
w imieniu Grupy ALDE - Panie Przewodniczący! Czy Ahmadineżad jest lepszy od Kaddafiego?
Englishon behalf of the S&D Group. - Mr President, the situation for our group is very clear.
w imieniu grupy S&D - Panie Przewodniczący! Sytuacja jest jasna dla naszej grupy.
Englishon behalf of the GUE/NGL Group. - (DE) Mr President, weapons are for killing.
w imieniu grupy GUE/NGL- (DE) Panie przewodniczący! Broń służy do zabijania.
Englishon behalf of the PPE-DE Group. - Commissioner, thank you for your statement.
w imieniu grupy PPE-DE. - Panie komisarzu! Dziękuję za pańskie oświadczenie.
Englishon behalf of the PPE-DE Group. - (HU) Thank you for giving me the floor, Mr President.
w imieniu grupy PPE-DE. - (HU) Panie przewodniczący! Dziękuję za udzielenie głosu.
EnglishLet me begin by offering the rapporteur very warm thanks on behalf of my Group.
Chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować sprawozdawcy w imieniu mojej grupy.
Englishon behalf of the ECR Group. - Mr President, I have to agree with Mrs Jeggle.
w imieniu grupy ECR. - Panie przewodniczący! Muszę się zgodzić z panią poseł Jeggle.
EnglishOn behalf of the EFD Group, I would invite you to hold a roll-call vote.
Chciałabym zaproponować w imieniu grupy EFD zorganizowanie głosowania imiennego.