anglicko-polsko překlad pro "be back in a few"

EN

"be back in a few" polský překlad

EN be back in a few
volume_up

1. IT

be back in a few (také: BRB)

Podobné překlady pro "be back in a few" polsky

to be sloveso
BE podstatné jméno
back podstatné jméno
back přídavné jméno
Polish
back příslovce
back
Polish
to back sloveso
in předložka
in-
Polish
a člen
few příslovce

Příklady použití pro "be back in a few" v polském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThey will come back in a few years' time and say, 'Sorry, got it wrong'.
Wrócą oni do sprawy za kilka lat i powiedzą: "Przepraszamy, pomyliliśmy się”.
EnglishWe are not entirely sure: they may well be back for a few more weeks yet!
Nie mamy całkowitej pewności: być może powrócą tu jeszcze na kilka tygodni!
EnglishEven here in California, if we were to go back just a few years, it was a very different story.
Nawet tutaj, w Kalifornii, jeśli cofnęlibyśmy się o kilka lat, to byłaby to całkiem inna historia.
EnglishI would like to come back to a few points and reply briefly.
Chciałbym wrócić do kilku spraw i krótko na nie odpowiedzieć.
EnglishShe would go into the city at night with about 20 girls, look for work, and sometimes come back with a few shillings, or sometimes with nothing.
Szła nocą do miasta z około 20 dziewczętami w poszukiwaniu pracy i czasami wracała z kilkoma szylingami, a czasami z niczym.
EnglishBut I was a little disappointed -- pretty young -- but I went back again a few years later and this time was in California, and I went to Berkeley.
Ale byłem trochę rozczarowany -- dosyć młody, ale spróbowałem jeszcze raz kilka lat później, tym razem w Kalifornii, udałem się do Berkeley.
EnglishI have very much appreciated the full range of issues that have been mentioned here, and we will come back in a few weeks with a new proposal and present it in the full college.
Bardzo doceniam zakres poruszonych tutaj spraw. Za kilka tygodni wrócimy z nową propozycją i przedstawimy ją w obecności całego kolegium.